01 maja 2019

Woda kolońska Prastara

Woda kolońska Prastara była najstarszą polską i prawdopodobnie najstarszą na świecie wodą kolońską. Nie miała tyle szczęścia co Przemysławka i przestała być produkowana dopiero w kapitalistycznej Polsce.

Podział terytorialny Polski od 1975 roku

W 1975 roku wprowadzono nowy podział terytorialny, tworząc 49 województw i likwidując 17 województw i 314 powiatów. Nowy podział przyniósł ogromne korzyści, które zaprzepaszczono w 1999 roku robiąc przekształcenia wsteczne.

Likwidacja przemysłu w Polsce

Polska przeszła jedno z największych odprzemysłowień w powojennych dziejach całej Europy i można ją rozpatrywać jako katastrofę przemysłową. Winnych tej katastrofy nie ukarano.

Radzieckie określenia miesięcy i lat

W Związku Radzieckim przez jakiś czas próbowano wprowadzić swój własny kalendarz, co było pozbawione większego sensu. Próbowano także dodać zmiany do obecnego kalendarza, co już jak najbardziej byłoby sensowne.

Czy antykapitaliści mogą pić Koka-Kolę?

Pytanie z pozoru błahe, ale chyba każdy antykapitalista, socjalista, alterglobalista czy inna osoba mająca podobne poglądy przynajmniej przez chwilę zastanawiał się nad tym. Chcąc być konsekwentnym i żyć w zgodzie z własnymi przekonaniami nie można tego bagatelizować.

Polska Ludowa skutecznie walczyła z wykluczeniem komunikacyjnym

Temat wykluczenia komunikacyjnego wciąż nabrzmiewa. W kapitalistycznej Polsce jego rozwiązanie jest niemożliwe, bo byłoby to sprzeczne z interesami kapitalistów. Polska Ludowa takie problemy rozwiązała „od ręki”, bo władze miały całkowicie inne podejście i nie stawiały pieniędzy na pierwszym miejscu.

Telewizja Centralna Związku Radzieckiego

Poniżej zarys jak wyglądały kanały Telewizji Centralnej Związku Radzieckiego (TW ZSRR), bez wdawania się zbytnio w ich historię. Przedstawiono też kanały będące ich następcą i możliwości odbioru w Polsce

Krem Nivea był polskim kremem

W okresie Polski Ludowej krem Nivea był polskim kremem, ale tylko na rynku polskim, podczas gdy za granicą marka ta należała do Niemiec Zachodnich. Sytuacja ta była nietypowa, ale bardzo korzystna dla nas. Niestety po wprowadzeniu kapitalizmu to zmarnowano.

Radio-Telefon Przewoźny

Czasami przeciwko Polsce Ludowej pada bzdurny argument, że nie było telefonów komórkowych i to rzekomo kapitalizm dał nam komórki. To oczywiście nieprawda, a dowodem na to jest rozwinięcie w Polsce Ludowej zalążka telefonii komórkowej, jaką był Radio-Telefon Przewoźny.

Star i Jelcz w Rajdzie Paryż–Dakar

Jednym z sukcesów socjalizmu w Polsce był udział w Rajdzie Paryż–Dakar. Mieliśmy wtedy własne marki samochodów ciężarowych, skutecznie konkurujące z zachodnimi markami które na udział w rajdzie przeznaczały znacznie większe pieniądze. W latach 1987-1988 udział w rajdzie brały Jelcze i Stary.