24 lipca 2019

Przebieg obchodów Narodowego Święta Odrodzenia Polski 2019

22 lipca obchodziliśmy Narodowe Święto Odrodzenia Polski. W tym roku wypadła piękna, 75. rocznica ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i powstania Polski Ludowej. Niestety mimo doniosłości święta obchody były nieliczne i ograniczyły się do ledwie kilku miejsc.

Ubogość wydarzeń świadczy o katastrofalnej kondycji lewicy w Polsce. Co gorsza, wydarzenia te nie są liczne i nie są ogłaszane szerzej, a niektóre w ogóle nie były zapowiadane – świadczy to o przywiązywaniu zbyt małej uwagi do znaczenia święta przez część działaczy. Wiele środowisk lewicowych w ogóle nie włączyło się w zrobienie choćby skromnych uroczystości.

Należy wyrazić szacunek dla tych działaczy, dzięki którym przynajmniej w kilku miejscach chciało się cokolwiek zrobić i godnie uczcić to wyjątkowe i ważne święto.

Bytom
20 lipca o 10:00 odbyła się uroczystość pod  pod pomnikiem żołnierzy Armii Radzieckiej i radzieckich jeńców wojennych na Cmentarzu Komunalnym przy Ulicy Kwiatowej. Widoczny był Sztandar Zwycięstwa. Następnie o 11:00 odbyła się uroczystość pod Pomnikiem Wolności przy Ulicy Wolności (ob. Ulica marsz. Józefa Piłsudskiego). Po nich o 12:00 odbyła się konferencja poświęcona 75. rocznicy ogłoszenia Manifestu PKWN w Zarządzie Miejskim Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Organizatorami byli Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga i Zjednoczenie Patriotyczno-Robotnicze „Grunwald”.

Źródło i więcej zdjęć: Zjednoczenie Patriotyczno-Robotnicze „Grunwald”

21 lipca, w przededniu 75. rocznicy Manifestu PKWN, również w Zarządzie Miejskim Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, odbył się V Zjazd Komunistycznej Partii Polski. Odśpiewano „Międzynarodówkę”. W zjeździe uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym europoseł z Komunistycznej Partii Grecji.

Więcej wieści: Komunistyczna Partia Polski

Piekary Śląskie
22 lipca odbyła się uroczystość pod pomnikiem „Ku czci poległych w walce o narodowe i społeczne wyzwolenie” w Parku Wolności. Następnie odbyła się uroczystość przy pomniku bohaterów Czerwonej Armii poległych w walkach o wyzwolenie Piekar Śląskich na Cmentarzu Parafii Najświętszej Maryi Panny przy Ulicy Kalwaryjskiej. Organizatorem było Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga, udział wzięli konsul Federacji Rosyjskiej i Zjednoczenie Patriotyczno-Robotnicze „Grunwald”.

Źródło i więcej zdjęć: Zjednoczenie Patriotyczno-Robotnicze „Grunwald”

Warszawa
20 lipca o 11:30 z okazji 75 rocznicy powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej odbyła się konferencja pt. „Polska Rzeczpospolita Ludowa – fakty i mity 1944-2019”. Miejscem konferencji była Sala Główna Związku Bojowników o Wolność i Demokrację przy Alejach Ujazdowskich. Wygłoszono 6 referatów. Organizatorami byli Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, Polska Partia Socjalistyczna i Unia Pracy, udział wzięli Sojusz Lewicy Demokratycznej i Porozumienie Socjalistów. Łącznie udział wzięło ok. 100 osób.
Zapis wideo: Interwizja TV – transmisja na żywo

Źródło i więcej zdjęć: Zbigniew Sowa

Osobne obchody odbyły się 20 lipca pod pomnikiem gen. broni Zygmunta Berlinga przy Moście Łazienkowskim, gdzie kilka osób uroczyście złożyło kwiaty.

21 lipca z okazji Urodzin PRL odbył się spacer szlakiem socrealizmu, który wyruszył o 13:00 spod pomnika Charles'a de Gaulle'a na Rondzie gen. Czarlsa de Golla. Uczestników spaceru zapoznano z nurtem socrealizmu zwiedzając m.in. Marszałkowską Dzielnicę Mieszkaniową, Pałac Kultury i Nauki (z naciskiem na elementy polskiej kultury i nauki) czy Dom Partii (pokazano balkon I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Wzięło udział ok. 20 osób. Organizatorem było Biuro Przewodników „Skarby Warszawy”.

Źródło i więcej zdjęć: Skarby Warszawy

Szczecin
W nocy 20/21 lipca od 21:00 odbyła się zabawa pt. „Miedzyodrze”. Miejscem był magazyn przy Bulwarze Maurycego Beniowskiego. Nie wiadomo jaki związek miała ze Świętem Odrodzenia, została wrzucona pod zapowiedziami obchodów.

22 lipca pod Pomnikiem Czynu Polaków obyło się uroczyste złożenie kwiatów, w szczególności poświęconym pionierom miasta Szczecina. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Źródło i więcej zdjęć: Dariusz Wieczorek - polityk

Lublin
22 lipca odbyła się uroczystość przy Pomniku Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Wojskowo-Komunalnym przy Ulicy Białej. Oddano cześć  tym, dzięki którym Polska Ludowa mogła ziścić marzenia milionów Rodaków. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Źródło i więcej zdjęć: Sojusz Lewicy Demokratycznej w Lublinie