16 grudnia 2019

Obchody Dnia Ocalenia Narodowego 2019

14 grudnia 2019, z okazji wypadającego dzień wcześniej Dnia Ocalenia Narodowego, odbyła się uroczystość na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Złożono kwiaty na grobie gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

Dzień Ocalenia Narodowego jest dniem na pamiątkę wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981, który pozwolił zapobiec krwawej wojnie domowej do której dążył Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inni działacze na usługach zachodnich imperialistów. Twórcą i głównym wykonawcą stanu wojennego był gen. Wojciech Witold Janowicz Jaruzelski.

Organizatorem obchodów było Zjednoczenie Patriotyczno-Robotnicze „Grunwald”, udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, redakcja portalu „1maja.info” i innych środowisk narodowolewicowych.Po wygłoszeniu przemówienia złożono kwiaty na grobie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, a także na grobach gen. Zygmunta Berlinga, Władysława Gomułki „Wiesława”, Aleksandra Zawadzkiego, Władysława Broniewskiego, marsz. Michała Żymierskiego, gen. broni Grzegorza Korczyńskiego „Grzegorza”.

Następnie odbyła się konferencja pt. „Stan Wojenny – Dlaczego? Obrona i demontaż państwa polskiego”.

Źródło i więcej zdjęć: Zjednoczenie Patriotyczno-Robotnicze „Grunwald”, Sputnik Polska