25 września 2020

Zbiórka na Sztab Pamięci Polskiej w Sielcach nad Oką

Stowarzyszenie „Kursk” w Surmówce, znane z odnawiania pomników żołnierzy radzieckich w Polsce, prowadzi działania zmierzające do ocalenia i odtworzenia pierwszego budynku sztabu 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Sielcach nad Oką. Roboty są prowadzone ze środków darczyńców. Strona Lewica Narodowa przyłącza się do zbiórki i nawołuje do wsparcia.

Budynek sztabu 1 Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki znajduje się w Sielcach nad Oką w Rosji, na terenie wojskowym. Ministerstwo Obrony Rosji wyraziło zgodę dla Stowarzyszenia „Kursk” na ocalenie i odtworzenie budynku.

Budynek ma ogromne znaczenie dla polskiej tożsamości narodowej. To tutaj zgłaszali się ochotnicy przybywający z różnych stron, którzy na widok polskiej chorągwi, polskiego godła i polskich mundurów doznawali wzruszenia po latach wojennych upokorzeń. Nad brzegami Oki w 1943 roku polscy żołnierze szkolili się do walki z niemieckim najeźdźcą. Z Sielc nad Oką wyruszyli na krwawy bój pod Lenino, by przez Warszawę i Kołobrzeg dotrzeć do Berlina, po drodze wyzwalając drogą im Ojczyznę – Polskę!Przedsięwzięcie nosi nazwę Sztab Pamięci Polskiej. Po zakończeniu prac budynek utrzyma status pomnika polsko-radzieckiego braterstwa broni. Zostanie odtworzony wygląd zewnętrzny budynku. We wnętrzu znajdzie się m.in. sala konferencyjna, sala wystawowa, zbiór darowanych pamiątek, gabinet gen. broni Zygmunta Henryka Michałowicza Berlinga, część socjalna. Odnowiony zostanie też okoliczny pomnik, gdzie pochowani są żołnierze zmarli jeszcze przed wyruszeniem na front. Na bazie odbudowanego budynku planowane jest stworzenie międzynarodowego ośrodka umożliwiającego rozwój prawidłowych więzi między Polską a Rosją oraz innymi krajami byłego Związku Radzieckiego. Organizowane tam wystawy, przedstawienia, zjazdy itp. pozwolą poznać nasze wspólne dzieje. Będzie to na przekór polityce białopolskich władz, która przesiąknięta jest rusofobią i umniejsza zasługi żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.Urzeczywistnienie tego zamiaru wymaga środków pieniężnych pozyskanych od darczyńców.
Środki można wpłacać:
- rachunek bankowy Stowarzyszenia „Kursk”: 46 1020 3639 0000 8602 0158 6387,
- konto PayPal: st.kursk@wp.pl,
- rachunek karty Jerzego Tyca w Sberbanku: 4817 7603 2091 7424.

Przedsięwzięcie ma poparcie coraz większej liczby organizacji i grup. Redakcja strony Lewica Narodowa dołącza do nich, aktywnie udzielając wsparcia pieniężnego.