11 sierpnia 2021

Dane porównawcze o Polsce Ludowej

Poniżej udostępniam własny zbiór różnych danych odnośnie okresu Polski Ludowej w odniesieniu do obecnego okresu, część w odniesieniu także do przedwojennego okresu oraz kilka danych na temat obecnej sytuacji.

Wpis zaktualizowany o nowe treści.

Nominalna wielkość gospodarki:
1970: 18. miejsce na świecie
2013: 21. miejsce na świecie

Współczynnik płodności:
do 1990: powyżej 2,1
od 1997: poniżej 1

Poziom analfabetyzmu [%]:
1921: 33,1
1931: 23,1
1960: 2,7
1978: 1,2

Wskaźnik nierówności społecznej (współczynnik Giniego):
1988: 24
2014: 34

Produkcja mleka krowiego [mld l]:
1989: 16
2016: 11

Produkcja masła [tys. t]:
1988: 264
2016: 188

Spożycie mięsa rocznie [kg/os.]:
1970: 53
1980: 78
2014: 74

Produkcja obuwia [mln par]:
1988: 65,6
2007: 24
2014: 36,4

Liczba barów mlecznych:
lata 60.: 40 tys.*
1979: 429
1984: 359
2009: 120
* prawdopodobnie wszystkie miejsca zbiorowego żywienia

Liczba żłobków:
1989: 1553
2006:  371
2016: 2250 (ok. 74,6% prywatne)

Liczba bibliotek publicznych:
1989: 10 269
2016:  7 984

Liczba punktów bibliotecznych:
1989: 22 091
2015:  1 295

Liczba pracujących [mln]:
1988: 17,8
2007: 13,8
2017: 16,5

Wzrost liczby mieszkań [mln]:
PRL: 10
RP:  3,5Długość linii kolejowych [tys. km]:
1980: 27
2015: 19

Flota handlowa:
1989: 249 statków, wszystkie pod polską banderą
2016: 96 statków, w tym 22 pod polską banderą

Flota połowów dalekomorskich:
lata 70.: 10. miejsce na świecie
2018: całkowity brak miejsca w czołówce

Wydobycie węgla kamiennego [mln t]:
1979: 180 (5. miejsce na świecie)
2010:  76 (10. miejsce na świecie)
2016:  71 (10. miejsce na świecie)

Produkcja stali [mln t]:
1988: 17 (13. miejsce na świecie)
2009:  9 (19. miejsce na świecie)
2017: 10

Produkcja siarki [mln t]:
1989: 4,8 (1. miejsce na świecie)
2000: 1,4 (3. miejsce na świecie)
2013: 0,6 (16. miejsce na świecie)

Zgłoszone patenty:
1989: 5294
2000: 2404
2003: 2268

Przyznane patenty:
1989: 2854
2000: 939
2003: 613

Liczebność wojska:
1988: 112 656 zaw., 234 344 zas.
2010: 100 412 zaw., 0 zas.

Zabójstwa na 100 tys. mieszkańców:
1938: 8,7
1950: 3,6
1959: 2,3
1980: 1,6
1985: 1,8
1990: 1,9
1995: 2,9
2000: 3,3
2005: 2,1
2008: 2,0

Samobójstwa na 100 tys. mieszkańców
1951:  5,1
1978:  3,6
1981:  3,0
1986:  5,0
1990: 13,0
2008: 14,9
2011: 16,0
2012: 17,0
2017: 13,7

Eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego:
1988: 7.-8. miejsce na świecie
2012: 17.-18. miejsce na świecie

Produkcja statków:
PRL: czołówka na świecie
1995: Stocznia Szczecińska na I miejscu w Europie i V na świecie pod względem wysokości wykonanych umów
2013: zanik przemysłu stoczniowego

Produkcja statków rybackich:
1980: 2. miejsce (1. Japonia)
2015: zanik przemysłu

Według rankingu gdzie najlepiej się urodzić „The Economist”:
1988: 23. miejsce
2013: 33. miejsce

Udział PKB w gospodarce światowej:
1918: ok. 0,9%
1945: ok. 0,8%
1980: ok. 2,4%
2015: ok. 0,6%

Kilka danych także tutaj: http://www.sadistic.pl/prl-a-iiirp-w-liczbach-vt246930.htm
(Pierwotne źródło zostało pozbawione grafik, stąd łącze do przepisania w Sadistic)

Amerykańskie ośrodki analityczne przyznały Polsce Ludowej status 10 gospodarki świata.
(źródło: „Wielka Historia Polski”, tom 5, Świat Książki, 2003, str. 669)

Polska Ludowa była chwalona za brak bezrobocia przez zagraniczną prasę:

(od 3:19)

Czas oczekiwania na mieszkanie w 1987 roku:
14=< lat – 10 tys.
10-13 lat – blisko 36 tys. osób
7-9 lat – 22 tys. osób
4-6 lat – 15 tys. osób
1-3 lat – 11 tys. osób
>=1 rok – 18 tys. osób
Spółdzielnie w 1987 roku przydzieliły 112 tys. mieszkań (na 191,4 tys. wszystkich nowych mieszkań).
Średni czas oczekiwania na mieszkanie w 1987 roku: 6 lat.
Średni czas oczekiwania na mieszkanie w 1980 roku: 5 lat.Łączna wyprzedana wartość mienia przez poszczególne rządy to:
a) rząd Bieleckiego – 1,5 mld zł
b) rząd SLD-PSL – 12,8 mld zł
c) rząd Buzka (AWS-UW) – 53,8 mld zł
d) rząd Millera – 6,9 mld zł
e) rząd Belki – 13,8 mld zł
f) I rząd PiS – 2,5 mld zł
g) rząd PO – 54,8 mld zł

Banki państwowe w III RP zostały sprywatyzowane za 15% wartości.

Kapitał zagraniczny w 2017 roku w Polsce:
- 50% przemysłu należy do zagranicy,
- 65% sektora bankowego należy do zagranicy,
- 66% polskiego eksportu to eksport firm zagranicznych.