24 sierpnia 2021

Prywatyzacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego w Warszawie

Samo wstrzymanie prywatyzacji spółek Skarbu Państwa, dokonane przez władze centralne, nie jest zatrzymaniem prywatyzacji. Ta dalej odbywa się w najlepsze, bo wciąż może się odbywać prywatyzacja części majątku spółek państwowych, wyprowadzanie usług do sektora prywatnego czy też prywatyzacja na poziomie władz terytorialnych. Właśnie z tą ostatnią okolicznością będziemy mieli do czynienia w przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego w Warszawie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe w Warszawie powstało w 1951 roku. Wówczas oznaczało to nowy standard usług, samochody były nowe, pracownicy zawodowi. W powojennej Warszawie prywaciarze taksówkowi nie potrafili zapewnić przyzwoitych warunków podróżowania najemkami. Niemal cały tabor był przedwojenny. Taksówki były w złym stanie technicznym, działały w niejasnych rozliczeniach, a kierowcy kombinowali jak mogli.

Współcześnie także byłoby potrzebne przekształcenie rynku taksówkowego w interesie społeczeństwa. Rynek taksówkowy to powszechne wypchanie pracowników na własną działalność, uśmieciowienie zatrudnienia, szkodliwe aplikacje typu Uber i Bolt, często niska jakość usług. Do tego dochodzi pojawienie się kapitalistycznych zawalichodników – elektrycznych hulajnóg. Także wzrost powszechnej motoryzacji wpływa negatywnie, gdyż korzystanie z taksówek jest bardziej korzystne dla miasta (taksówka pracuje efektywniej niż prywatny samochód osobowy i nie zajmuje miejsc postojowych).

W okresie Polski Ludowej miejskie przedsiębiorstwa taksówkowe działały tylko w kilku miastach, m.in. Warszawa, Poznań, Katowice. Niestety Polska Ludowa nawet likwidowała niektóre MPT, np. w Gdańsku w 1970 roku, oddając pole zrzeszeniom prywatnego transportu. Numer telefonu do zamawiania taksówek był jeden w całym kraju, 919. Czasem miejskie taksówki były w strukturach miejskich przedsiębiorstw komunikacji. Kierowcy mieli zwyczajne umowy o pracę. Dziś wręcz trudno to sobie wyobrazić.

W Warszawie wciąż zachowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe będące własnością państwa (samorządu terytorialnego). Znak MPT wciąż budził sympatię wielu mieszkańców Warszawy, a same przedsiębiorstwo wciąż wyróżniało się od prywaciarzy dobrym poziomem usług. Wciąż posiadało opcję prowadzenia przewozów własnymi samochodami. Posiadało własne postoje taksówek w ważnych miejscach jak Port Lotniczy Warszawa-Okęcie, Dworzec Centralny (na zdjęciu wyżej), Dworzec Zachodni (kolejowy i autobusowy), szpitale. Będąc własnością państwową, taksówki MPT zyskały status zaufania publicznego. Znak MPT jest wręcz jednym z symboli Warszawy. MPT dorobiło się miana najstarszego zrzeszenia taksówkowego w Polsce.

Przez lata MPT było pozbawiane majątku i nieruchomości, a kierowcy zostali i tutaj wypchani z umów o pracę. W latach 2012-2013 zlikwidowano działalność myjni, zakładu napraw samochodów i stacji kontroli pojazdów, spółka pozbyła się też wszystkich gruntów (!). Dla MPT jeździło ok. 670 kierowców, zatrudnionych było 55 osób. Miastu nie zależało na rozwoju przedsiębiorstwa i nie wyrażało woli poczynienia niezbędnych przedsięwzięć mających na celu podniesienie pozycji własnego przewoźnika taksówkowego. Na początku 2021 roku MPT zostało włączone do Miejskich Zakładów Autobusowych, rzekomo pod pozorem lepszego wykorzystania MPT do zadań własnych miasta (np. przewóz osób niepełnosprawnych). W praktyce nie wprowadzono wielu rozwiązań, które poprawiłyby okoliczności MPT. Przedsiębiorstwo wciąż nie zostało wyłącznym usługodawcą dla instytucji samorządowych. Na pętlach autobusowych wciąż nie utworzono po 3 miejsca postojowe dla wyłącznego użytku MPT. Nie wprowadzono też większego powiązania z komunikacją zbiorową. Teraz władze Warszawy właśnie postanowiły zrobić krok wstecz w rozwoju społeczno-gospodarczym i postanowiły sprywatyzować MPT.

23 sierpnia 2021 Miejskie Zakłady Autobusowe podpisały z iTaxi Sp. z o.o. przedwstępną umowę sprzedaży aktywów Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego. Umowa jest wynikiem postępowania konkursowego. Nie ujawniono więcej szczegółów, w tym kwoty sprzedaży. Umowa oprócz przejęcia przez iTaxi głównych aktywów MPT, uruchamia również przebieg cesji umów z taksówkarzami i wszystkimi jednostkami współpracującymi dotychczas z MPT. Z końcem września 2021 planowane jest pełne włączenie aktywów MPT w systemy i strukturę iTaxi. Nie wiadomo, czy prywaciarz zachowa chociaż znak MPT. iTaxi Sp. z o.o. należy do prywatnych podmiotów, w tym najwięcej udziałów posiada podmiot zarejestrowany na Cyprze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz