08 marca 2021

Międzynarodowy Dzień Kobiet Pracujących 2021

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet Pracujących. Z tej okazji składamy wszystkim żeńczyznom najlepsze życzenia!

Życzymy siły, odwagi i wytrwałości w walce o Wasze prawa, w zmaganiach życia codziennego, w bojach z zacofaniem i niegodziwością wymierzonymi w Waszą płeć, w dążeniach do godnego życia i bytu Waszych rodzin. Życzymy solidarności wśród Was, a także solidarności ze strony mężczyzn, bo więcej nas łączy niż dzieli. Życzymy spełnienia jako żeńczyzny w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym  i narodowym.

Życzymy dumy z praw, wolności i osiągnięć wywalczonych przez Wasze bohaterskie przodkinie, działaczki, bojowniczki, rewolucjonistki, przodowniczki. W tym dniu wspomnijmy o wielkich żeńczyznach, których działalność, walka, robota lub służba są ponadczasową spuścizną, z której korzystamy wszyscy.

Życzymy obalenia kapitalizmu jako źródła nierówności płciowej, utrudniania macierzyństwa, przedmiotowego traktowania, ograniczania praw robotniczych i społecznych, narzucania walki płci, tworzenia sztucznych wzorców wyglądu ciała, nierządu z przyczyn materialnych.

Życzymy zmiany ustroju, dzięki czemu zostaną odtworzone instytucje tak potrzebne żeńczyznom, matkom i gospodyniom domowym, jak m.in. służba zdrowia, żłobki, przedszkola, szkoły, kolonie dla dzieci, miejsca zbiorowego żywienia, państwowe pralnie, ośrodki „Praktyczna Pani”, koła gospodyń wiejskich.

W tych trudnych czasach życzymy zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i radości!