07 lipca 2021

Solidarność z prześladowanymi politycznie (akt.)

Solidaryzujemy się z osobami, których dotykają prześladowania polityczne w Polsce. Mimo, że nie zawsze się zgadzamy na tle politycznym i ideologicznym, to jednak nie ma znaczenia wobec represji politycznych, którymi zagrożony może być każdy utożsamiający się z ideami antykapitalizmu, socjalizmu, komunizmu, antyimperializmu.

Solidaryzujemy się następującymi osobami lub organizacjami:
  • Komunistyczna Partia Polski, niesłusznie oskarżana o propagowanie ustroju totalitarnego, nieustannie nękana procesami sądowymi i groźbami delegalizacji;
  • Mateusz Andrzej Jerzewicz Piskorski, więzień polityczny w latach 2016-2019, niesłusznie oskarżony o szpiegostwo;
  • portal Władza Rad, niesłusznie oskarżany o propagowanie ustroju totalitarnego, nieustannie nękany postępowaniami organów państwowych;
  • Stowarzyszenie „Kursk”, którego współpracownice zostały w 2018 roku wydalone z Polski pod niesłusznym podejrzeniem o działalność przeciwko państwu polskiemu;
  • Leonid Dimowicz Swiridow, dziennikarz „Rosji Dzisiaj”, wydalony z Polski w 2015 roku pod niesłusznym podejrzeniem o szpiegostwo;
  • organizatorzy konferencji „Karol Marks i jego czytelnicy”, nachodzeni w 2018 roku przez Policję w toku niesłusznego postępowania o propagowanie ustroju totalitarnego;
  • Michał Leon Światosławowicz Nowicki p. „Towarzysz Michał”, zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w toku postępowania godzącego w wolność słowa.
Postępowania służb i instytucji wobec powyższych osób są niejasne, nakierunkowane na ich działalność, sprzeczne z zasadami praworządności, prowadzone w sposób bardzo nadgorliwy, przewlekły, utajniony lub nieudolny. Nie są znane przedmiotowe przesłanki uzasadniające takie postępowania. Do tego dochodzi nękanie przez środki masowego przekazu, w tym państwowe, które nie przedstawiają spraw w sposób przedmiotowy i wprowadzają w błąd opinię społeczną.

Solidaryzujemy się także z innymi niewymienionymi osobami, jeśli dotykają ich podobne represje polityczne.

Osoby odpowiedzialne za te represje w przyszłości, po zmianie ustroju, poniosą konsekwencje swoich haniebnych czynów.