07 maja 2019

Solidarność z prześladowanymi politycznie

Już na początku działalności strony Lewica Narodowa solidaryzujemy się z osobami, których dotykają prześladowania polityczne w Polsce. Mimo że nie zawsze się zgadzamy na tle politycznym i ideologicznym, to jednak nie ma znaczenia wobec represji politycznych, którymi zagrożony może być każdy utożsamiający się z ideami antykapitalizmu, socjalizmu, komunizmu, antyimperializmu.

Solidaryzujemy się następującymi osobami:
  • Mateusz Andrzej Jerzewicz Piskorski, przewodniczący Partii Zmiana, więzień polityczny oskarżony o szpiegostwo;
  • członkowie Komunistycznej Partii Polski, redaktorzy pisma „Brzask”, oskarżani o propagowanie ustroju totalitarnego;
  • współpracownicy portalu „Władza Rad”, którym zatrzymano rzeczy w toku postępowania o propagowanie ustroju totalitarnego;
  • organizatorzy konferencji „Karol Marks i jego czytelnicy”, nachodzeni przez Policję w toku postępowania o propagowanie ustroju totalitarnego;
  • współpracownice Stowarzyszenia „Kursk”, wydalone z Polski pod podejrzeniem o działalność przeciwko państwu polskiemu;
  • Leonid Swiridow, dziennikarz „Rosja Dzisiaj”, wydalony z Polski pod podejrzeniem o szpiegostwo.
Postępowania służb i instytucji wobec powyższych osób są niejasne, nakierunkowane na ich działalność, sprzeczne z zasadami praworządności, prowadzone w sposób bardzo przewlekły, utajniony lub nieudolny. Nie są znane przedmiotowe przesłanki uzasadniające takie postępowania.

Solidaryzujemy się także z innymi niewymienionymi osobami, jeśli dotykają ich podobne represje polityczne.

Osoby odpowiedzialne za te represje w przyszłości, po zmianie ustroju, poniosą konsekwencje swoich haniebnych czynów.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza