01 czerwca 2019

Kolejne PKS-y znikają

Kolejne przedsiębiorstwa pozamiejskiej komunikacji autobusowej znikają lub znacząco ograniczają działalność. W ostatnim czasie do tego grona dołączyły PKS w Mławie, Łodzi i Szczecinku, wywodzące się z dawnej Państwowej Komunikacji Samochodowej. Wykluczenie komunikacyjne społeczeństwa się zwiększa.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie jest postawione w stan likwidacji od 1 kwietnia 2019 decyzją prywatnego właściciela, Grupy Mobilis z kapitałem izraelskim. Jazdy mają być wykonywane do 21 czerwca, ale właściciel nie zapewnia, że utrzyma do tej daty przewozy. Zwalniane są 133 osoby. To kolejne PKS zlikwidowane w Grupie Mobilis, która uznaje że jest długotrwale niedochodowe. Grupa Mobilis przejęła kilka przedsiębiorstw prywatyzowanej Państwowej Komunikacji Samochodowej, z większości działalności wycofała się.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łodzi w dalszym ciągu ogranicza przewozy. Po ograniczeniach połączeń miejscowych z rozkładu jazdy zostały usunięte połączenia dalekobieżne: do Krynicy-Zdroju i Zakopanego. Przewoźnik obsługuje już tylko połączenia dalekobieżne do Lublina, Opola, Kołobrzegu, okresowo do Karwi oraz 8 linii o znaczeniu miejscowym, w tym na 6 jest zaledwie jedna para połączeń. Łącznie PKS Łódź wykonuje w dzień roboczy tylko 35 par połączeń.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku, znajdujące się w stanie upadłości od 2 kwietnia 2019, zostało wystawione przez syndyka na sprzedaż. W firmie zostało zatrudnionych 31 kierowców (w tym 16 na czas określony do 30 czerwca 2019) i 18 opiekunów przewozów zatrudnionych także do czerwca. Było to ostatnie niesprywatyzowane PKS na Pomorzu Zachodnim, będące w całości własnością Powiatu Szczecineckiego, co oznacza że od tej pory na Pomorzu Zachodnim pozamiejską komunikację samochodową obsługują wyłącznie prywatni przewoźnicy.

Wyżej wymienione to kolejne przedsiębiorstwa dawnej Państwowej Komunikacji Samochodowej, która w uspołecznionej gospodarce zapewniała powszechnie dostępne połączenia wielowozowe.

Białopolski Rząd przygotowuje ustawę o funduszu rozwoju przewozów autobusowych, ale szczegóły rozwiązań jasno wskazują, że są to działania pozorowane. Równolegle Agencja Rozwoju Przemysłu doraźnie udzieliła pożyczki innym PKS będącym własnością Skarbu Państwa: 5,5 mln zł dla PKS Zielona Góra (49% własność państwa) i 4,1 mln zł dla PKS Ostrowiec Świętokrzyski (100% własności państwa). Pożyczka ma być przeznaczona na bieżącą działalność. Od 1 trawnia 2019 działalności przewozowej nie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie w upadłości, będące również w całości własnością Skarbu Państwa. Wszystkie te działania nie są całościowym rozwiązaniem sprawy. Kolejne PKS są likwidowane lub upadają, inne coraz bardziej robią cięcia w rozkładzie jazdy. Wykluczenie komunikacyjne postępuje.

Szacuje się że blisko 14 milionów Polaków jest pozbawionych dostępu do komunikacji powszechnej. Odpowiedzialność za to ponoszą wszystkie rządy od 1989 roku. Winnych zaniedbań nie ukarano.

Czytaj również: Wykluczenie komunikacyjne