25 października 2021

Dzień Zmarłych i Poległych – miejsca w Warszawie

Zbliża się 1 listopada, Dzień Zmarłych i Poległych. W tym dniu, oprócz upamiętnienia nad grobami najbliższych, upamiętniamy też bohaterów narodowych, takich jak działacze, bojownicy z ruchów rewolucyjnych, robotniczych, postępowych, walczących o wyzwolenie narodowe i społeczne. W szczególności bohaterów znieważanych przez prawicowych nibypatriotów, którzy to najchętniej wykopaliby ich z honorowych miejsc cmentarzy i pochowali gdzieś na wygwizdowie. Zapalmy choćby skromny znicz na stosownych grobach i pomnikach na cmentarzach, ale także pod pomnikami poza cmentarzami, według miejscowego obyczaju. Pamiętajmy też o miejscach, z których haniebnie usunięto pomniki i inne upamiętnienia – nasz znicz w takich miejscach pozwoli przetrwać pamięci. Poniżej podano miejsca pamięci dla Warszawy.

W Warszawie, zgodnie z obyczajem miejscowym, powinniśmy odwiedzić i złożyć cześć m.in. w następujących miejscach:
 • Grób Nieznanego Żołnierza,
 • Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej,
 • Brama Straceń Cytadeli Warszawskiej,
 • miejsce po Pomniku Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej,
 • Pomnik Bohaterów Warszawy (Nike Warszawy).
Jeżeli to możliwe i mamy łatwy dojazd, to powinniśmy także odwiedzić Cmentarz Komunalny – Powązki (obecnie Wojskowy). Żeby uniknąć tłumów, najlepiej odwiedzić go o nietypowej porze, np. wcześnie rano. Jeśli nam lepiej pasuje, to możemy to zrobić 30-31 października lub 2-3 listopada. Nic na siłę, a dzikie spędy na cmentarzach nie mają nic wspólnego z tradycją.
Cmentarz Komunalny – Powązki będzie czynny:
 • 30-31 października 2021 od 6:00 do 20:00 (może dłużej, jeśli ruch na cmentarzu będzie się utrzymywał),
 • 1 listopada 2021 od 6:00 do ostatniego odwiedzającego,
 • 2-3 listopada 2021 od 6:00 do 20:00 (może dłużej, jeśli ruch na cmentarzu będzie się utrzymywał).
Grobów osób zasłużonych dla Polski Ludowej jest tam niezliczona liczba. Poniżej podmiotowy wybór osób i organizacji najważniejszych, uwzględniający również wskazania Kampanii Historia Czerwona. Dla osób nieznających dobrze tego cmentarza podano namiary, kolejność według kierunku obejścia zaznaczonego na poniższej mapce.

 • Bolesław Bierut: Aleja Główna, kwatera A4, rząd 0 (pomnik), grób A;
 • Julian Marchlewski: Aleja Główna, kwatera A6, rząd 0, grób B;
 • pomnik w hołdzie poległym pod Lenino żołnierzom 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki: kwatera A6, rząd 0;
 • pomnik pamięci żołnierzy 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki poległych w walkach o wyzwolenie Pragi w 1944: kwatera A4, rząd 0;
 • gen. Zygmunt Berling: kwatera A4, rząd 1, grób 29;
 • I Armia Ludowego Wojska Polskiego 1944-1945: kwatery B4 Wojskowa, B6 rzędy 1-6, C4 Wojskowa;
 • Związek Walki Młodych: kwatera C6 ZWM;
 • mjr Hanna Sawicka „Hanka”: kwatera C6 ZWM, rząd 1, grób 1;
 • ppłk Jan Krasicki „Kazik”: kwatera C6 ZWM, rząd 1, grób 2;
 • pomnik Związku Walki Młodych: kwatera C6 ZWM, rząd 1-2, miejsce 7-8;
 • bojownicy Polskiej Partii Robotniczej 1942: kwatera C6, rzędy 1-5;
 • pomnik „50 Powieszonych” patriotów polskich: kwatera C6, rząd 5;
 • gen. Wojciech Jaruzelski: kwatera C6, tuje, grób 5;
 • Józef Oleksy: kwatera C6, tuje, grób 4;
 • Armia Ludowa: kwatery A6 rzędy 5-12, B6 rzędy 7-9;
 • pomnik pamięci żołnierzy Batalionu Szturmowego AL im. Czwartaków: kwatera B6, rząd 9, miejsce 15-17;
 • grób oficerów sztabu Armii Ludowej: kwatera A6, rząd 6, prawa strona, grób 1A;
 • pomnik żołnierzom Armii Ludowej: kwatera A6, rząd 6, lewa strona, miejsce 1A;
 • Andrzej Strug (Tadeusz Gałecki): Aleja Zasłużonych, kwatera A19, lewe półkole, grób 9;
 • marsz. Michał Żymierski: Aleja Zasłużonych, kwatera A19, lewe półkole, grób 10-11;
 • pomnik pamięci poległych syndykalistów polskich: kwatera A25, rząd 10, miejsce 8;
 • Henryk Toruńczyk: Aleja Zasłużonych, kwatera A25, tuje, grób 18;
 • Władysław Gomułka „Wiesław”: Aleja Zasłużonych, kwatera A27, grób 1;
 • Jędrzej Moraczewski: kwatera A27, rząd 2, grób 22;
 • gen. „Walter” Karol Świerczewski: Aleja Zasłużonych, kwatera A27, półkole, grób 2;
 • Mieczysław Szleyen i Zofia Szleyen: Aleja Zasłużonych, kwatera A28, tuje, grób 8;
 • Aleksander Zawadzki: Aleja Zasłużonych, kwatera A28, tuje, grób 10-12;
 • Adam Rapacki: Aleja Zasłużonych, kwatera A28, tuje, grób 15;
 • Tomasz Alf Pilarski: kwatera B35, rząd 2, grób 12;
 • pomnik Dąbrowszczaków – walczących w Hiszpanii 1936-1939: kwatera A41, rząd 1-2, miejsca 13-19;
 • mogiła pamięci żołnierzy Armii Czerwonej: kwatera II A41;
 • Mieczysław Franciszek Rakowski: kwatera A3 tuje, rząd 1, grób 10.