19 sierpnia 2020

Białoruś broni się przed imperializmem

Kolejne dni wydarzeń z Białorusi przynoszą więcej dobrych, pocieszających wiadomości. Zwolennicy suwerenności Białorusi w końcu zaczynają pokazywać na co ich stać i ilu ich jest. Dają oni odpór propagandzie o braku poparcia dla Aleksandra Grzegorzewicza Łukaszenki. Po licznych zgromadzeniach w Mohylewie i Homlu, zgromadzenia odbyły się w co najmniej kilkunastu miastach rejonowych. Niestety, blokada wiadomości skutecznie zakłóca przekaz. W tę blokadę włączył się nawet rosyjski Sputnik.

Aktualizacja 26.08.2020 19:30: wykaz miast z wiecami poparcia.

16 sierpnia 2020 odbyło się pierwsze zgromadzenie w Mińsku Białoruskim. Było ono umiarkowanym osiągnięciem. Choć ludzi było dużo, to jednak więcej zebrało zgromadzenie opozycji. Prezydent wygłosił pokrzepiające przemówienie. Mimo umiarkowanego osiągnięcia, był to impuls do dalszych zgromadzeń w innych miastach.

17 sierpnia 2020 prez. Aleksander Grzegorzewicz Łukaszenko odwiedził Mińskie Zakłady Ciągników Kołowych (MZKT). Wbrew przekazom zachodnim, odwiedziny nie miały jednoznacznie negatywnego wydźwięku. Podczas odwiedzin Łukaszenko rozmawiał osobiście z wieloma robotnikami, sam nawet zachęcał do podchodzenia do niego, rozmawiał także będąc w tłumie, twarzą w twarz. Odpowiadał na wiele pytań. Nagranie z przemówienia ze sceny, kiedy tłum krzyczy „odejdź!”, zostało zmontowane przez antybiałoruski kanał NEXTA, nadający z Warszawy – w rzeczywistości krzyczała niewielka grupa. Jeden z robotników, kiedy Łukaszenko kierował się już do samochodu, krzyknął do niego: „Zastrzel się!”. Łukaszenko podszedł do niego, ale ten mocno się zmieszał, nie był w stanie nic sensownego powiedzieć, odruchowo sięgnął po telefon w celu nagrywania. Łukaszenko dosadnie zwrócił mu uwagę, aby ten nie wykorzystywał tłumu do prowokowania.
Tego samego dnia Łukaszenko odwiedził także Mińską Fabrykę Samochodową (MAZ). Tu także rozmawiał z wieloma robotnikami twarzą w twarz.


Aleksander Grzegorzewicz Łukaszenko rozmawia w tłumie z robotnikami Mińskich Zakładów Ciągników Kołowych (MZKT).


Aleksander Grzegorzewicz Łukaszenko rozmawia osobiście z robotnikami Mińskiej Fabryki Samochodowej (MAZ).

18 sierpnia 2020 odbyły się zgromadzenia m.in. w Mohylewie i Homlu. Zgromadzenia te były bardzo liczne i widowiskowe. Zdjęcia mówią same za siebie. Co pocieszające, na zgromadzeniach w Mohylewie pojawili się przedstawiciele „strajkujących” zakładów – były widoczne chorągwie Mińskiej Fabryki Samochodowej (MAZ).

Zdjęcia z Mohylewa: zobacz tutaj.
Zdjęcia z Homla: zobacz tutaj.


Zgromadzenie w Mohylewie.


Zgromadzenie w Homlu.

O zgromadzeniach w Mohylewie i Homlu nie dowiemy się z polskich środków przekazu. Zgromadzenia były na tyle liczne, że narracja o pracownikach budżetowych i osobach zwożonych autobusami pod groźbą zwolnienia z pracy byłaby po prostu śmieszna. Prozachodnie środki przekazu postanowiły więc w ogóle przemilczeć i ich działanie nie zaskakuje.


Próba znalezienia wiadomości o wiecu poparcia Łukaszenki w Mohylewie. Brak wiadomości, mimo że wcześniejsze wiadomości związane z opozycją były dość szczegółowe.

W takich okolicznościach z pomocą powinien przyjść Sputnik, byłe Radzieckie Biuro Informacyjne (SowInformBiuro). Niestety, potwierdza się to, że i w Rosji Łukaszenko ma osoby nieprzychylne. Sputnik Polska całkowicie przemilcza zgromadzenia w Mohylewie i Homlu oraz kolejne. Wcześniejsza narracja Sputnika dużo miejsca poświęcała protestom opozycji oraz wzmacniała przekaz o brutalności milicji. Brak wiadomości o wiecach poparcia dla Łukaszenki daje do myślenia, że Sputnik raczej nie jest za utrzymaniem suwerenności Białorusi.

Kolejne zgromadzenia odbyły się 18 sierpnia 2020 w mieście Kopyl, 19 sierpnia 2020 m.in. w miastach: Mińsk Białoruski (dwa dzielnicowe), Homel („GomSielMasz”), Białynicze, Borysów, Bobrujsk, Czausy, Czeryków, Horki, Kirowsk, Kliczew, Klimowicze, Kościukowicze, Krasnopole, Kruhłe, Łohojsk, Łuniniec, Propojsk (ob. Sławogród), Stary Bychów, Szkłów.

Na 20 sierpnia 2020 akcje zaplanowano m.in. w miastach Buda Koszelewska, Czeczersk, Drohiczyn Poleski, Lubań, Marina Horka, Mińsk Białoruski (dwie i bieg rowerowy), Mołodeczno, Mścisław, Nieśwież, Petryków, Pińsk, Rzeczyca, Słuck, Smolewicze, Świetłahorsk, Uzda, Wilejka, Witebsk.
Na 21 sierpnia 2020 w miastach: Bobrujsk (bieg samochodowy), Brahin, Brasław, Brześć nad Bugiem, Chojniki, Dobrusz, Dubrowna, Hancewicze, Hłusk (bieg samochodowy), Homel (bieg samochodowy), Horodek, Korma, Jelsk, Lelczyce, Mińsk Białoruski (bieg samochodowy), Mozyrz, Narowla, Oktiabrski, Orsza, Połock, Rohaczów, Szarkowszczyzna, Wietka, Żodzino, Żytkowicze.
Na 22 sierpnia 2020 w miastach: Berezyna (bieg samochodowy), Brahin, Grodno, Krupki (bieg samochodowy), Lubań (bieg samochodowy), Osipowicze, Puchowicze (bieg samochodowy), Słuck (bieg samochodowy), Szczuczyn, Uzda (bieg samochodowy), Wołożyn (bieg samochodowy).
Na 24 sierpnia 2020 w miastach: Czausy (bieg samochodowy).
Na 25 sierpnia 2020 w miastach: Baranowicze, Bereza Kartuska, Iwacewicze, Iwanowo, Lida, Małoryta, Mińsk Białoruski, Smorgonie, Świsłocz, Zelwa.
Na 26 sierpnia 2020 w miastach: Brzostowica Wielka, Korelicze, Ostrowiec, Oszmiana, Nowogródek, Zdzięcioł.
Na 27 sierpnia 2020 w miastach: Mińsk Białoruski (wiec żeńczyzn).
Możliwe są jeszcze kolejne wiece poparcia dla Łukaszenki, o których jednak już nie dowiemy się ze środków masowego przekazu.
Po wiecach poparcia dla suwerenności Białorusi i prez. Łukaszenki, obejmujących łącznie ok. 70 miast (!), widać że ulice zostały odzyskane od opozycji, która uprzednio zorganizowała zgromadzenia w ponad 20 miastach.

Zdjęcia z Bobrujska: zobacz tutaj.
Zdjęcia z Mińska Białoruskiego: zobacz tutaj
Zdjęcia z Witebska, Pińska i Rzeczycy: zobacz tutaj.


Zgromadzenie w Czausach (10 tys. mieszkańców).


Zgromadzenie w Kopylu (9 tys. mieszkańców).


Zgromadzenie w Kruhłym (8 tys. mieszkańców).

Wszystkie odbywały się pod hasłem: „Nie damy zniszczyć kraju!”. Szczególnie liczny udział mniejszych miast daje pod rozwagę, że wydarzeń nie można oceniać wyłącznie przez wgląd na  stolicę. Oczywiście agent zachodu Sławomir Sierakowski słowem o tym nie wspomni w swoich przekazach.
Zgromadzenia te były bardzo liczne, uwzględniając złą pogodę tego dnia, brak większego rozgłosu i mniejszą liczbę mieszkańców tych miast. Wiece są zwoływane z dnia na dzień, maksymalnie z jednodniowym wyprzedzeniem – co też może wpływać na zmniejszenie liczebności, ale według niektórych przekazów ma to spowodować że na wiecu pojawią się głównie miejscowi, a siły opozycyjne nie będą w stanie zrobić prowokacji i zorganizować np. najazdu majdanowców ze stolicy.

Dobre wiadomości płyną ze strony przedsiębiorstw. Wbrew nawoływaniom z zachodu, nie nastąpił żaden strajk generalny. Blokada wiadomości nie pozwala stwierdzić ile dokładnie było przypadków przerwania pracy, acz nie ma wiadomości o tym by doszło do strajków na wielką skalę. Wygląda na to, że zakłady działają zwyczajnie, do przerwania pracy przedsiębiorstw doszło w nieznacznej skali, o ile w ogóle. Zachodnie środki przekazu usilnie mylą tu pojęcia strajku z protestem. W zakładach doszło do protestów, czyli wieców, zgromadzeń, przemarszów ulicznych, ale do przerwania wytwórstwa nie doszło. Trudno też ocenić jak wielkie były te wystąpienia, uwzględniając że zakłady te zatrudniają kilka-kilkanaście tysięcy ludzi.

Wokół zakładów pracy działania wzmocniła milicja. Działania te mają na celu ochronę robotników, którzy nie przyłączają się do działań opozycyjnych. Do tej pory wchodząc i wychodząc z pracy musieli się oni zmierzać z agresywnym tłumem przed wejściem. Podjęte zostały działania mające na celu uporanie się z tymi zgromadzeniami, oddzielane są osoby z zewnątrz od pracowników. Takie okoliczności wystąpiły przed wejściem do Mińskiej Fabryki Traktorów im. Włodzimierza Iljicza Lenina (MTZ) w Mińsku Białoruskim, gdzie bezprawne zbiegowisko nie chciało przepuścić robotników. Milicja odepchnęła tłum od bramy, a najbardziej agresywnych osobników zatrzymano. W Homlu pracownicy Homelskich Zakładów Maszyn Rolniczych „GomSielMasz” wzięli sprawy w swoje ręce, zjawili się tłumnie i okrzykami „hańba!” przepędzili prowodyrów sprzed zakładów.

Milicja obstawiła Państwowe Telewizję i Radio. Pracownicy, którzy odmówili podjęcia pracy, nie są z powrotem wpuszczani. Ich miejsce zajmują inni pracownicy. Dzięki temu normalna robota państwowej telewizji jest wznawiana, co daje szanse na przebicie się do Białorusinów z prawidłowym przekazem.

Kolejne dobre wiadomości płyną ze strony władz Białorusi. Podwyższono gotowość i wzmocniono wojska przy granicach Białorusi z Polską i Litwą aby zabezpieczyć kraj przed zagrożeniami z zewnątrz, w odpowiedzi na dziwne ruchy wojsk Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego (KGB) otrzymał polecenia znajdowania organizatorów zamieszek i udaremnienie ich działania, a także wykrywania kanałów finansowania zamieszek. Służby graniczne wzmocniły nadzór nad granicą w celu niewpuszczenia bojowników, broni, strzeliwa i pieniędzy na zamieszki. Nie wpuszczono części zagranicznych „dziennikarzy”, którzy nie mieli pozwolenia na działalność. Zapowiedziano podjęcie działań wobec osób, które na portalach społecznościowych wygrażają milicjantom, żołnierzom, urzędnikom, członkom komisji wyborczych i zwykłym działaczom oraz ich rodzinom, upowszechniając ich dane osobowe.

Na 22 sierpnia 2020 zapowiedziano wiec (pikietę) w Warszawie pod hasłem „Ręce precz od Białorusi!”. Wydarzenie odbędzie się od 16:00 do 17:00 pod Poselstwem Rzeczpospolitej Białorusi w Polsce (Ambasadą Republiki Białorusi), przy Ulicy Wiertniczej 58 w Warszawie.
Szczegóły: kliknij tutaj.

Dla śledzenia wydarzeń z Białorusi polecamy stronę na Fejsbuku: Polacy solidarni z Białorusią.