08 listopada 2020

Otwarcia na Białorusi z okazji rocznicy Wielkiego Października

Na Białorusi Dzień Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej wciąż jest świętem państwowym i dniem wolnym od pracy. Oprócz tradycyjnych uroczystości pod pomnikami Włodzimierza Iljicza Lenina, władze czczą to święto oddając do użytku przedsięwzięcia państwowe. W tym roku były to trzy otwarcia, ważne dla rozwoju Białorusi.

W Związku Radzieckim dni 7 i 8 listopada były dniami wolnymi i świętami państwowymi jako Dzień Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowe. Jako jedno z najważniejszych świąt, było obchodzone przez dwa dni. Po rozpadzie Związku Radzieckiego wszystkie państwa niemal od razu wyrugowały 8 listopada z wykazów świąt i dni wolnych, a stopniowo i 7 listopada stawał się zwykłym dniem świętowanym wyłącznie prywatnie lub przez organizacje pozapaństwowe. Białoruś i Naddniestrze pozostały jedynymi państwami, w których 7 listopada pozostaje świętem państwowym i dniem wolnym od pracy jako Dzień Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Władze Białorusi uczciły ten dzień otwarciem trzech przełomowych przedsięwzięć.

Walcownia w Miorach

Walcownia będzie wytwórcą blach zimnowalcowanych. Walcowanie na zimno to na Białorusi nowa technologia, wcześniej niedostępna. W pierwszym etapie Walcownia będzie wytwarzać 50 tys. t blachy zimnowalcowanej i 150 tys. t blachy białej rocznie. Docelowo zakład będzie wytwarzał 270 tys. t blach rocznie. Zapotrzebowanie Białorusi na blachy obecnie wynosi do 30 tys. t. Walcownia w Miorach jest więc zakładem nastawionym na eksport, w tym na eksport do krajów zachodnich. Zakładów walcujących blachę na zimno jest niewiele, więc Walcownia w Miorach jako jeden z nich zaspokoi popyt na Białorusi i w tym regionie Europy. Miory to miasto rejonowe, liczące 8 tys. mieszkańców. Walcownia przyczyni się do rozwoju tego miasta i rejonu. W zakładzie zostanie zatrudnionych 650 osób. Otwarcia dokonał przewodniczący Rady Ministrów Białorusi. Zakład otworzono 7 listopada 2020, rozruch przedsiębiorstwa będzie trwał do grudnia 2020.

Linia zielonoługowska Metra Mińskiego

Metro w Mińsku Białoruskim dotąd liczyło dwie linie. Trwają natężone roboty nad jego rozwojem. 7 listopada 2020 otwarto pierwszy odcinek nowej III linii, nazwanej linią zielonoługowską. Otwarty odcinek liczy 4 stanice. Na dwóch stanicach jest możliwość przesiadki na dotychczasowe dwie linie. Otwarcia linii dokonał prezydent Białorusi, Aleksander Grzegorzewicz Łukaszenko, który dokonał objazdu linii.

Białoruska Elektrownia Jądrowa w Ostrowcu (na zdjęciu)

Energetyka jądrowa powinna być ostatnim źródłem energii, z uwagi na jej nieodnawialność, kłopot z odpadami i potencjalne niebezpieczeństwo. W przypadku Białorusi nie ma innego wyjścia. Białoruś posiada niewielkie zasoby energetyczne, zarówno odnawialne i nieodnawialne. Odnawialne źródła energii, choć dalekie od pełnego rozwoju, to wiadome jest że pozostaną niewystarczające. Większość energii elektrycznej Białorusi wytwarzana jest w elektrociepłowniach gazowych, opartych na gazie importowanym z Rosji. Białoruś importuje też samą energię elektryczną z Rosji, głównie ze Smoleńskiej Elektrowni Jądrowej. Mniejsza część importu przypada na Ukrainę. Dawniej importowano jeszcze z Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej na Litwie. Białoruś posiada też dwa połączenia elektroenergetyczne z Polską, obecnie nieczynne. Postawienie własnej elektrowni jądrowej w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej Białorusi. Energia z Białoruskiej EJ będzie dostarczana do wszystkich obszarów kraju. To także ogromny krok w rozwoju tego państwa i narodu białoruskiego. 7 listopada 2020 elektrownie otworzył naczelnik państwa Białorusi, Aleksander Grzegorzewicz Łukaszenko. Podczas uroczystości otwarcia osiągnięto moc 400 MW, z którą początkowo będzie pracował pierwszy blok. Docelowo elektrownia będzie pracować na dwóch blokach po 1200 MW każdy, zaspokajając ok. 40% zapotrzebowania kraju. Elektrownia mieści się w Ostrowcu, mieście rejonowym liczącym 11 tys. mieszkańców. Z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego tego obszaru. W Białoruskiej Elektrowni Jądrowej zostanie zatrudnionych ponad 2500 osób, w tym 60 osób to pracownicy z Rosji i Ukrainy posiadający doświadczenie w tamtejszych elektrowniach jądrowych.
W razie, gdyby w Polsce brakło źródeł energii (przy należytym wykorzystaniu własnych zasobów to bardzo odległa przyszłość) albo w razie okoliczności nadzwyczajnych, to przy odpowiednim sprawowaniu polskich władz istnieje możliwość importu energii elektrycznej z Białoruskiej Elektrowni Jądrowej w Ostrowcu linią Roś – Białystok.


Białoruś we wspaniały sposób uczciła czynem 103. rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, w istotny sposób podnosząc swoją niezależność i poziom rozwoju.