02 listopada 2020

Dzień Zmarłych i Poległych 2020 (akt.)

1 listopada to Dzień Zmarłych i Poległych. Wobec epidemii koronawirusa od 31 października do 2 listopada 2020 wprowadzono zakaz wstępu na cmentarze. Zarządcy cmentarzy wykonali ten zakaz poprzez zamknięcie wejść na cmentarze. Co ciekawe, jedynymi otwartymi cmentarzami pozostawały najczęściej cmentarze żołnierzy radzieckich. Kwiaty i znicze można było składać pod pomnikami poza cmentarzami.

1 listopada, w Dzień Zmarłych i Poległych otwarte były m.in. następujące cmentarze: Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej w Warszawie (na zdjęciu), Cmentarz Bohaterów Polskich w Poznaniu, Cmentarz Bohaterów Radzieckich w Poznaniu, Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żaganiu, cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej w Sztumie. Pomimo otwarcia zakaz wstępu obejmuje także i te cmentarze, a że jest to zakaz sensowny to warto go uszanować. Można było składać kwiaty pod stosownymi pomnikami lub miejscami po rozebranych pomnikach, zgodnie z miejscowymi zwyczajami.W Warszawie 1 listopada Kampania Historia Czerwona złożyła kwiaty i znicze w miejscu po Pomniku Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej (na zdjęciu).

W Gdańsku władze miejskie 1 listopada zapaliły znicze pod pomnikiem „Tym, co za polskość Gdańska”.

Działacze Lewicy i Polskiej Partii Socjalistycznej 29 października 2020 w asyście Straży Marszałkowskiej złożyli kwiaty i znicze w następujących miejscach: grób Kazimierza Pużaka na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, groby Jędrzeja Moraczewskiego i Józefa Oleksego na Cmentarzu Komunalnym – Powązki w Warszawie, grób Jerzego Szmajdzińskiego na Cmentarzu na Wilanowie w Warszawie.

2 listopada działacze Organizacji Młodzieżowej Polskiej Partii Socjalistycznej „Czerwona Młodzież” złożyli kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Getta w Białystoku.

Działacze Stowarzyszenia Niezależnej Lewicy po 2 listopada odwiedzili groby następujących osób: powstańcy śląscy, żołnierze września 1939, żołnierze Armii Radzieckiej, Wojciech Korfanty, Jerzy Ziętek, Jan Mitręga, ks. Michał Rękas, Kazimierz Skiba, Adolf Dygacz, Roman Motyki, Józef Rymer, Jan Szydlak, Tadeusz Majcherczyk, Arka Bożek, Wiesław Mikołaj Gwiżdż.

Źródło zdjęć: Kampania Historia Czerwona