27 listopada 2020

Ostatnie zakłady przemysłu zapałczanego w likwidacji

Czechowickie Zakłady Przemysłu Zapałczanego zostały postawione w stan likwidacji. Były to ostatnie w Polsce zakłady wytwarzające zapałki na skalę przemysłową, więc ich koniec oznacza równocześnie koniec przemysłu zapałczanego w Polsce.

Postanowienie o likwidacji Zakładów zapadło na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Ogłoszono je 26 listopada 2020. W krótkim ogłoszeniu, bez szczegółów stwierdzono że decyzję podjęto w związku z trudną sytuacją ekonomiczną zakładu spowodowaną malejącym popytem na zapałki oraz trudnościami związanymi z epidemią choroby koronawirusowej CoViD-19. Zapowiedziano, że proces likwidacji potrwa kilka miesięcy, w ciągu których zostaną zaspokojone zobowiązania wobec robotników i wierzycieli. Oznacza to zamknięcie i likwidację zakładów. Nie ma jeszcze szczegółów co do majątku zakładów, ale pewne jest że wytwarzanie zapałek już nie będzie się odbywać. Nie ma planów sprzedaży zakładów innemu podmiotowi.

Czechowickie Zakłady Przemysłu Zapałczanego w Czechowicach-Dziecicach zostały założone w 1919 roku. Wytwarzały zapałki zwykłe, reklamowe, świecowe, grillowe, kominkowe, długie, dymne, sztormowe a także rozpalacze, podpałki i produkty do czyszczenia komina. Były jednym z największych producentów w Europie, w okresie świetności eksportowały także do Afryki i Ameryki Południowej.

W 2011 roku ZPZ Czechowice zostały sprywatyzowane. Skarb Państwa sprzedał 85% akcji za 13,56 mln zł. Zakłady zostały przejęte przez spółkę PCC Consumer Products, należącą do niemieckiego koncernu PCC (Petro Carbo Chem). Od 2014 roku ZPZ Czechowice działały pod firmą PCC Consumer Products Czechowice S.A.

W ostatnim czasie ZPZ Czechowice zatrudniały 200 osób. Robotnicy o likwidacji zakładów dowiedzieli się ze środków przekazu, a nie od zatrudniciela.

Były to ostatnie zakłady przemysłu zapałczanego w Polsce. Zapałki na skalę przemysłową wytwarzano w Polsce w następujących przedsiębiorstwach państwowych:
  • Bystrzyckie Zakłady Przemysłu Zapałczanego w Bystrzycy Kłodzkiej,
  • Czechowickie Zakłady Przemysłu Zapałczanego w Czechowicach-Dziedzicach,
  • Częstochowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego,
  • Gdańskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego,
  • Sianowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego w Sianowie koło Koszalina.
Wszystkie miały przedwojenne tradycje. W Polsce Ludowej zakłady przemysłu zapałczanego wschodziły w skład Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek. Kapitalistyczna Polska doprowadziła do ich prywatyzacji i rozwalenia. Zakłady w Sianowie koło Koszalina zaprzestały działalności w 2007 roku, w Częstochowie w 2010 roku, w Bystrzycy Kłodzkiej w 2013 roku.

Likwidacja Czechowickich Zakładów Przemysłu Zapałczanego oznacza równocześnie koniec przemysłu zapałczanego w Polsce. Odtąd nie będzie w Polsce przedsiębiorstwa wytwarzającego zapałki na skalę przemysłową.