01 maja 2021

Święto Państwowe – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 2021

Dziś jedno z najważniejszych świąt! Święto wszystkich ludzi pracy. Dzień walki o prawa pracownicze, prawa społeczne, pokój na świecie, robotniczą jedność. Dzień walki z wyzyskiem, ubóstwem, wykluczeniem i kapitalizmem. Dzień międzynarodowej solidarności ludzi pracy. Narodowe święto pracy.

W szczególnych warunkach walka powinna być jeszcze bardziej wzmożona, kiedy to na pracowników i najsłabszych spada ciężar epidemii oraz powiązanym z nią kryzysem gospodarczym, służba zdrowia jest na żenującym poziomie, a równolegle państwo chroni kapitalistów.

Podnieśmy śmiało nasz czerwony sztandar w górę, wywieśmy narodowe flagi, walczmy o to co nam należne. Choć obecnie nie powinniśmy się gromadzić, kiedy tylko będzie okazja, upomnimy się o nasze prawa.

Niech się święci 1 Maja!