07 listopada 2021

Dzień Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

Dziś obchodzimy jedno z najważniejszych świąt, Dzień Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Jest to 104. rocznica wydarzenia, które było przełomowe dla ludzkości i wnosiło ogromny dorobek w cały świat. 1/6 świata została bezpośrednio wyzwolona spod wyzysku. Do dzisiaj korzystamy ze spuścizny Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Niech to święto zagrzewa nas do dalszej walki o wyzwolenie od kapitalizmu.

Święto ma wymiar narodowy. Polacy z narodów poza Rosją wnieśli najwięcej w Rewolucję Październikową. Polacy dostarczyli najwięcej szeregowych żołnierzy Rewolucji i działaczy na różne odpowiedzialne stanowiska we władzach radzieckich. Czynny udział w Rewolucji Październikowej brało ok. 100 tys. Polaków, było to więcej niż w osławionych Legionach Piłsudskiego.
Wśród naszych rodaków można wymienić: Feliks Edmundowicz Dzierżyński, jeden z najbliższych współpracowników Włodzimierza Iljicza Lenina, Julian Baltazar Józef Marchlewski, Stanisław Wincentowicz Kosior, marsz. Konstanty Ksawerowicz Rokossowski, gen. Karol Wacław Karolewicz „Walter” Świerczewski, Jakub Stanisławowicz Hanecki, Julian Marianowicz Leński, kpt. Konstanty Dziewiałtowski, Maksymilian Henryk Gustawowicz Walecki, Wera Karolewna Kostrzewa, Stefan Leonowicz Heltman, Władysław Matuszewski, Bronisław Euzebiusz Wesołowski, Edward Andrzejewicz Próchniak, Teodor Franciszek Czesławowicz Duracz, Feliks Jakubowicz Kon, Józef Stanisławowicz Unszlicht, Józef Tytusowicz Grzecznarowski, Stanisław Janowicz Ihnatowicz, Zbigniew Fabierkiewicz, Zenon Ignacewicz Andruszkiewicz, Jan Gadziński, Ferdynand Walentynowicz Goetel, Piotr Grabowski, Antoni Jachacy, Jerzy Jakubowski, Jan Jaworski, Bronisław Józefowicz, Kazimierz Kiełczewski, Stanisław Kożuszek, Halina Maria Janowna Krahelska, Feliks Stanisławowicz Kupniewicz, Józef Leopoldowicz Łapiński, Romuald Adamowicz Miklewicz, Bonifacy Janowicz Obiedziński, Ignacy Stanisławowicz Porecki, gen. Bronisław Józefowicz Półturzycki, Tadeusz Teodor Antoni Radwański, gen. Aleksander Stanisławowicz Romeyko, Felicja Śledź, Leon Garbaczewski i wielu, wielu innych.
7 listopada 1917 w Piotrogrodzie Polacy odegrali decydującą rolę w zdobywaniu Poczty Głównej, dziesiątki Polaków brało udział w szturmie Pałacu Zimowego, Polak był nawet w załodze krążownika Aurora. Dzięki Rewolucji Październikowej powstały najbardziej dogodne warunki dla sprawy polskiej, dzięki czemu odzyskaliśmy niepodległość. 8 listopada 1917 w Rosji przyjęto dekret o pokoju, a 15 listopada 1917 deklarację praw narodów Rosji. Rosja wycofała się z I Wojny Światowej. 29 sierpnia 1918 Rosja unieważnia traktaty rozbiorowe Polski zawarte w 1795 roku z Prusami i Austrią, uprzednio zrzekając się zaboru. Odzyskanie niepodległości przez Polskę było popierane przez samego Włodzimierza Iljicza Lenina, wodza Rewolucji.

Święto ma wymiar postępowy. Warto świętować Dzień Rewolucji dlatego, że jej ideały są uniwersalne i ponadczasowe. Te ideały to m.in. wolność, równość, sprawiedliwości, pokój, praca i poszanowanie godności ludzkiej. Rewolucja Październikowa wniosła duży wkład w urzeczywistnianie tych idei. W wyniku WSRP powstało pierwsze państwo z ustrojem, który upodmiotowił wszystkich ludzi. Każdemu zapewniano podstawowe środki do życia, wyżywienie, normalne mieszkanie, pracę, porządne wykształcenie, służbę zdrowia na najwyższym poziomie, dostęp do dóbr kultury, uspołecznianie zdobyczy nauki. Dążono do zniesienia wyzysku i systemowo odrzucono przesłanki przyczyniające się do niego. Udowodniono, że ogromny rozwój i postęp społeczno-gospodarczy jest możliwy i nie musi się odbywać kosztem ludzi. Do dzisiaj korzystamy ze spuścizny Rewolucji Październikowej, np. ustanowiony prawnie 8-godzinny dzień pracy. Bez Rewolucji byłoby gorzej, nie byłoby świadczeń społecznych wdrażanych także w krajach kapitalistycznych.

Święto ma wymiar współczesny. Rewolucja wiele zmieniła dla ludzkości, ale walka dalej trwa. Kapitalizm został przywrócony, co jest krokiem wstecz. Odbierane są nam kolejne prawa robotnicze i społeczne. Dziś wciąż musimy walczyć o pracę dla wszystkich chętnych, z godnym wynagrodzeniem i na godnych warunkach. Wciąż nie zapewnia się podstawowych potrzeb ludzkich jak służba zdrowia, mieszkanie czy oświata. Nie ma teraz odpowiednich warunków do obalenia kapitalizmu, ale kropla drąży skałę. Musimy dać swój wkład. Rewolucja pokazała, że świat bez kapitalizmu jest możliwy. Dążmy do tego, by nastąpiło to jak najszybciej.

7 listopada uczcijmy Dzień Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Wywieśmy chorągwie Polski, radzieckie i robotnicze.

Będąc w Warszawie dla uczczenia święta powinniśmy się udać w następujące miejsca:
  • Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej,
  • Grób Nieznanego Żołnierza,
  • Brama Straceń Cytadeli Warszawskiej,
  • miejsce na pomnik Włodzimierzowi Leninowi,
  • miejsce po pomniku Feliksa Dzierżyńskiego,
  • miejsce po Pomniku Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni w Warszawie.
W Krakowie powinniśmy się udać na miejsce po Pomniku Włodzimierza Iljicza Lenina.
W pozostałych miejscach, według miejscowego zwyczaju, powinniśmy się udać w miejsca pamięci narodowej związane z bojownikami ruchu robotniczego, Włodzimierzem Iljiczem Leninem, Armią Radziecką lub inne, w których w okresie Polski Ludowej urzędowo obchodzono Dzień Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.

Dokładnie o 20:38:41,3 miną 104 lata od wystrzału z krążownika Aurora, który to wystrzał uznaje się za znak początku Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. O tej godzinie podnieśmy przypitek.

Po zmianie ustroju dni 7 i 8 listopada będą dniami wolnymi jako święta państwowe – Dzień Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.