18 stycznia 2021

Przebieg obchodów Dnia Wyzwolenia Warszawy 2021

17 stycznia obchodziliśmy Dzień Wyzwolenia Warszawy. 17 stycznia 1945 Wojsko Polskie i Armia Radziecka wyzwoliły Warszawę spod okupacji faszystowskich Niemiec. Została wyzwolona stolica naszego kraju, będącą Miastem-Bohaterem i miastem bohaterskich tradycji Narodu Polskiego. Rocznica całkowicie przemilczana w środkach masowego przekazu, tak ogólnopolskich jak i miejscowych. Władze państwowe całkowicie odcięły się od tego dnia, depcząc pamięć poległych.

Skromne lub indywidualne uroczystości odbyły się w następujących miejscach w Warszawie:
  • Pomnik Bohaterów Warszawy 1939-1945 (Nike Warszawy),
  • Grób Nieznanego Żołnierza,
  • Pomnik 1 Armii Wojska Polskiego,
  • miejsce po pomniku gen. broni Zygmunta Berlinga,
  • Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej,
  • Pomnik Kościuszkowców.
Na Grobie Nieznanego Żołnierza kwiaty złożył pracownik Urzędu Stołecznego Miasta Warszawa. Na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej kwiaty złożyli pracownicy Poselstwa Federacji Rosyjskiej (ambasady).

Kwiaty złożono też prywatnie pod pomnikiem marsz. Rokossowskiego w Moskwie w Rosji.


Czytaj również: Przebieg obchodów Dnia Wyzwolenia Warszawy 2020.