04 czerwca 2020

Hymn Związku Radzieckiego po polsku

Przedstawiamy polskie wersje Hymnu państwowego Związku Radzieckiego. Przedstawione wersje były upowszechniane w okresie Polski Ludowej w wydawnictwach państwowych. Nadają się do polskiego wykonywania podczas różnych uroczystości.

Hymn państwowy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dotąd nie doczekał się polskiego wykonania, mimo że istnieją jego polskie wersje. Pozostaje nam więc wersja instrumentalna do samodzielnego śpiewu. Możemy ją wykonywać bez śpiewu, tak jak to miało miejsce w latach 1956-1977. Jako Polacy możemy też wykonywać wersję rosyjska, która była wersją ogólnozwiązkową z racji tego że to język rosyjski był i jest łącznikiem wszystkich narodów słowiańskich i radzieckich. Jednak język rosyjski nie jest powszechnie znany w młodym pokoleniu Polaków, a i z przyczyn patriotycznych język polski jest naszym pierwszym językiem, dlatego też poniżej podajemy polskie wersje Hymnu państwowego Związku Radzieckiego.

Jest polska wersja instrumentalna wykonywana przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego, niestety tylko jedna zwrotka z refrenem. (Pobierz tutaj)

W Polsce Ludowej Hymn państwowy Związku Radzieckiego nie był traktowany jako coś swojskiego, naszego. Był niesłusznie utożsamiany wyłącznie z innym, sprzymierzonym krajem. Inaczej było w Czechosłowacji, gdzie po 1948 roku, przy rocznicach i różnych uroczystościach, po Hymnie Czechosłowacji nastawał Hymn państwowy Związku Radzieckiego. Później zwyczaj ten został ograniczony. Ponownie wrócono do niego po 1970 roku, a potem zanikł.

Także w Polsce, jeśli wykonujemy Hymn państwowy Związku Radzieckiego, należy go wykonać jako drugi, od razu po Hymnie państwowym Polski.

Pierwsza wersja to wersja podstawowa, do śpiewania. Jest to wersja którą powinniśmy wykonywać podczas uroczystości. Została wydana w 1952 roku. Przedstawiamy ją w wersji zdestalinizowanej, czyli takiej w jakiej powinna być.
Kolejna jest wersja z roku 1977, która także nadaje się do śpiewu.
Ostatnią wersją jest polskie tłumaczenie pochodzące z tłumaczenia Ustawy zasadniczej Związku Socjalistycznej Republik Radzieckich (konstytucji) z 1977 roku, którego twórcą jest Stanisław Ryszard Franciszekowicz Dobrowolski. Wydano je w 1977 roku. Jest to tłumaczenie dosłowne i nie nadaje się do śpiewu z uwagi na brak rymów.
Wszystkie inne wersje, jakie się znajdują w sieci, nie zostały urzędowo wydane.


Wersja polska – podstawowa


1.
Niezłomny jest związek republik swobodnych,
Ruś Wielka na setki złączyła je lat.
Niech żyje potężny jednością narodów,
z ich woli zrodzony nasz kraj, Związek Rad!

Ref.:
Chwała ci, Ojczyzno, tyś ziemia swobody,
ludów przyjaźni ostoja i straż!
Sztandar radziecki, sztandar ludowy,
drogą zwycięstwa niech kraj wiedzie nasz!

2.
Skroś burze świeciło nam słońce swobody,
nas wiódł wielki Lenin, wskazywał nam cel
Ku wielkim czynom zapalał ludy,
Do wielkich zapalał nas trudów i dzieł!

Ref.:
Chwała ci, Ojczyzno, tyś ziemia swobody,
szczęścia narodów ostoja i straż!
Sztandar radziecki, sztandar ludowy,
drogą zwycięstwa niech kraj wiedzie nasz!

3.
Okrzepła nam armia w bitewnym mozole.
Najeźdźców zmieciemy, zetrzemy ich ślad!
My w bitwach stanowim o losach pokoleń,
my sławą okryjem ojczysty kraj Rad!

Ref.:
Chwała ci, Ojczyzno, tyś ziemia swobody,
sławy narodów ostoja i straż!
Sztandar radziecki, sztandar ludowy,
drogą zwycięstwa niech kraj wiedzie nasz!


Wersja polska z 1977 roku


Niezłomny jest związek republik swobodnych,
Ruś Wielka na setki złączyła je lat.
Niech żyje potężny jednością narodów,
z ich woli zrodzony nasz kraj, Związek Rad!

Ref.:
Chwała ci, Ojczyzno, tyś ziemia swobody,
ludów przyjaźni ostoja i straż!
Partia Lenina, siła ludowa
Ku triumfowi komunizmu niech wiedzie nas!

Skroś burze świeciło nam słońce swobody,
nas wiódł wielki Lenin, wskazywał nam cel
Ku wielkim czynom zapalał ludy,
Do wielkich zapalał nas trudów i dzieł!

Ref.:
Chwała ci, Ojczyzno…

W zwycięstwie wiecznych idei komunizmu
Widzimy jutrzejszy dzień świata i nasz.
Czerwonych sztandarów przesławnej ojczyzny
Będziemy strzec zawsze – wciąż wierna ich straż.

Ref.:
Chwała ci, Ojczyzno…


Tłumaczenie z 1977 roku


Niezłomny nasz związek republik swobodnych,
Co wielka Ruś w bojach wydała na świat.
Niech żyje stworzony nam z woli narodów,
Braterski, zwycięski, potężny Kraj Rad!

Ref.:
Sława ci więc nasza Ojczyzno wolności,
Ostojo przyjaźni narodów w nasz czas!
Partio Lenina, siło naszych ludów,
Do zwycięstwa komunizmu wiedź nas!

W zamieciach jaśniało na słońce swobody,
I geniusz Lenina wciąż światłem nam był:
Do dzieła wielkiego porywał narody,
W zmaganiach i w trudach dodawał nam sił!

Ref.:
Sława ci więc…


W triumfie idei wiecznej komunizmu
Widzimy jutrzejszy dzień ś wiata i nasz.
Czerwonych sztandarów przesławnej Ojczyzny
Będziemy strzec zawsze wciąż wierna ich straż!

Ref.:
Sława ci więc…Czytaj również:
Hymny słowiańskie po polsku