21 czerwca 2020

Nowy pomnik Lenina w Niemczech

W Niemczech dokonano odsłonięcia nowego pomnika Lenina. Jest to pierwszy taki pomnik w byłych Niemczech Zachodnich. Odsłonięcia dokonano z okazji 150. urodzin Włodzimierza Iljicza Lenina.

Uroczystość początkowo była planowana na 14 brzeźnia 2020. Z powodu epidemii koronawirusa została przesunięta i odbyła się 20 czerwca 2020. Pomnik stanął w mieście Gelzenkirchen (Gelsenkirchen), liczącym 260 tys. mieszkańców, mieszczącym się w Zagłębiu Rury. Miejscem jest róg ulic Na Kolei Wyścigowej (An der Rennbahn) i Ulicy Szmalhorst (Schmalhorststraße), przed Komitetem Centralnym Marksistowsko-Leninowskiej Partii Niemiec (MLPD). Właśnie to stronnictwo przedsięwzięło postawienie pomnika.

Pomnik pochodzi z 1957 roku i od 19 grudnia 1957 stał w mieście Horzowice (Hořovice) w Czechosłowacji przed zakładami przemysłu metalowego. Był to pierwszy pomnik Lenina w Czechosłowacji. Po rozpadzie Czechosłowacji na początku lat 1990. i likwidacji zakładów pomnik został rozebrany i trafił w prywatne ręce jako złom po zakładach. Przez wiele lat był uważany za zaginiony lub zniszczony. Pojawił się wystawiony na akcji sieciowej przez kolekcjonera z Austrii. Aukcję przypadkiem zauważyli działacze Marksistowsko-Leninowskiej Partii Niemiec, którzy postanowili go zakupić i odsłonić z Gelzenkirchen z okazji 150. rocznicy urodzin Włodzimierza Lenina. Pomnik wykupiono za 16 tys. € dzięki zbiórce wśród członków MLPD.

Pomnik stanął na prywatnej działce stanowiącej własność działaczy MLPD. Prawicowe i socjaldemokratyczne stronnictwa i władze miasta próbowały to zablokować, powołując się na przepisy o ochronie zabytków. Pomnik miał wpływać negatywnie na widok zabytkowego budynku za nim z 1930 roku. Jednak sądy kolejnych instancji rację przyznały działaczom MLPD. Wówczas prawicowe stronnictwa zrobiły petycję mieszkańców, pod którą w ciągu kilku tygodni podpisały się zaledwie 204 osoby zamiast oczekiwanych 2200. Tak oto MLPD wykorzystała prywatną własność w walce o ustrój uspołeczniony.

Na uroczystości zgromadziło się ponad 800 osób. Wygłoszono okolicznościowe występy muzyczne i przemówienia, po których dokonano uroczystego odsłonięcia. Natychmiast po odsłonięciu wypuszczono gołębie na znak pokoju i równocześnie odśpiewano „Międzynarodówkę”. Machano czerwonymi sztandarami przy pomniku i na dachach otaczających budynków. O wydarzeniu jest głośno w skali międzynarodowej.

Pomnik waży 1,2 t, ma wysokość 2,15 m. Przed pomnikiem umieszczono tablicę: „Lenin / 1870-1924 / Marksistowski teoretyk, wódz Rewolucji Październikowej i budowy socjalistycznego Związku Radzieckiego”. Obok umieszczono także tabliczkę objaśniającą z życiorysem Włodzimierza Iljicza Uljanowa (Lenina) i krótki rys dziejów pomnika.

Jest to pierwszy pomnik Włodzimierza Iljicza Lenina w byłych Niemczech Zachodnich. Nie licząc Berlina Zachodniego, który wprost nie jest był częścią Niemiec Zachodnich, a gdzie od 2001 roku także stoi pomnik Włodzimierza Lenina. Z kolei w byłych Niemczech Wschodnich ostatni pomnik Lenina uroczyście odsłonięto ostatni raz 22 czerwca 1985 roku w Zwierzynie (Schwerin), który to pomnik stoi do dzisiaj. W Berlinie Wschodnim pomnik Lenina rozebrano w 1991 roku, jednak odbyło się przy dużym sprzeciwie.

Źródło zdjęcia tytułowego i więcej zdjęć: leninisstillaround.com

Czytaj również:
Przewodnik po Berlinie (cz. 4/8): upamiętnienia Lenina