26 lipca 2020

Przebieg obchodów Narodowego Święta Odrodzenia Polski 2020

22 lipca obchodziliśmy Narodowe Święto Odrodzenia Polski. W tym roku wypadła 76. rocznica ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i powstania Polski Ludowej.

Obchody odbyły się w kilku miejscach w Polsce. Były to okazjonalne spotkania, oddanie czci przy pomnikach, akcje plakatowe oraz słuchowisko w radiu.

Działacze Frontu Antykapitalistycznego rozwiesili plakaty w Szczecinie, Tychach, Włocławku i Kielcach oraz transparenty w Szczecinie i Gdyni. Oddano cześć pod Pomnikiem Walki i Pracy w Tychach, pomnikiem „Ludziom Pracy” we Włocławku i pomnikiem w Koninie.


W Warszawie działacz Odrodzenia Komunizmu złożył kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, pod Pomnikiem Bohaterów Warszawy 1939-1945 (Nike Warszawy), w miejscu po Pomniku Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni, pod Pomnikiem Sapera oraz odwiedził Plac Centralny, Plac Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej i Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej.


Sojusz Lewicy Demokratycznej w Szczecinie urządził uroczystość pod Pomnikiem Czynu Polaków.
Zobacz: zdjęcia.


W Radiu Antykapitalistycznym odbyło się okazjonalne słuchowisko na żywo z działaczami Odrodzenia Komunizmu, Frontu Antykapitalistycznego, Radia Anarchia i Lewicy Niepokornej.


Kampania Historia Czerwona urządziła w Warszawie dyskusję pt. „Społeczne znaczenie Manifestu PKWN”, podczas której omówiono społeczne znaczenie i skutki manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Spotkanie odbyło się 19 lipca 2020 w kolektywie Syrena.
Zobacz: wydarzenie.

Sojusz Lewicy Demokratycznej w Poznaniu i organizacje współpracujące urządziły spotkanie z okazji rocznicy Manifestu PKWN z 22 lipca 1944 roku – ważnego elementu historycznej ciągłości Państwa Polskiego. Wygłoszono prelekcje, odbyła się dyskusja, był występ muzyczny. Spotkanie odbyło się 22 lipca 2020 w Domu Żołnierza Ligi Obrony Kraju w Poznaniu.
Zobacz: zaproszenie, zdjęcia, nagranie cz. 1, nagranie cz. 2, nagranie cz 3.