12 kwietnia 2021

Dzień Kosmonautyki

Dziś obchodzimy Dzień Kosmonautyki. Jest to święto ustanowione na pamiątkę pierwszego lotu człowieka w kosmos, którym to człowiekiem był płk. Jerzy Aleksewicz Gagarin 12 kwietnia 1961. Było to wielkim osiągnięciem Związku Radzieckiego i całego postępowego świata.

W 2018 roku z okazji Dnia Kosmonautyki Międzynarodowa Stacja Kosmiczna nadawała drogą radiową SSTw obrazy związane z 40-leciem programu Interkosmos. Drugi z 12 obrazów przypominał lot pierwszego i dotąd jedynego Polaka w kosmosie, gen. Mirosława Romanowicza Hermaszewskiego. Obraz był odbierany przez krótkofalowców na całym świecie (pokazany w załączeniu wyżej).

Z różnym nasileniem, w ostatnim czasie próbuje się zdyskredytować gen. Hermaszewskiego. Upowszechniano, rzekomo kompromitujące, materiały o współpracy z Wojskową Służbą Wewnętrzną w latach 1960., twierdzono że nie był przypadkową osobą w Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego. Pojawiały się pogłoski o odebraniu stopnia generalskiego. To celowa polityka mająca na celu oczernienie dorobku Polski Ludowej. Wysłanie Polaka w kosmos to nie tylko sukces osobisty samego Hermaszewskiego, ale ogromny sukces całego Narodu Polskiego i Polski Ludowej. To też jeden z bardzo pozytywnych przykładów współpracy Polski ze Związkiem Radzieckim.

Osiągnięcia Związku Radzieckiego w dziedzinie kosmonautyki były ogromne i wbrew zachodniej propagandzie nie przegrał on wyścigu kosmicznego. Nie można ulegać propagandzie tylko przez wgląd na wysłanie człowieka na księżyc przez Stany Zjednoczone, a nie Związek Radziecki – trzeba spojrzeć szerzej.
Amerykańskie promy kosmiczne były wyłącznie załogowe, podczas gdy Związek Radziecki stworzył prom kosmiczny, który jako pierwszy w dziejach całkowicie samoczynnie (bez załogi) odbył lot na orbitę Ziemi, a następnie całkowicie samoczynnie powrócił z niej i bezpiecznie wylądował. Amerykanom ta sztuka udała się dopiero w 2010 roku podczas misji małego wahadłowca Boing X-37. Do dzisiaj korzysta się z wielu rozwiązań wypracowanych przez Związek Radziecki, np. skafandry wypracowane w Związku Radzieckim uchodzą za lepsze i są dziś używane także przez Amerykanów. Związek Radziecki miał też wielkie osiągnięcia w badaniu Jutrzenki (Wenus).
Związek Radziecki dał ogromny wkład w kwestii stacji kosmicznych. Do dzisiaj układ zbliżania i dokowania do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej bazuje na opracowanym w Związku Radzieckim. Rosyjskie moduły Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tak niezbędne dla pracy stacji, bazują na rozwiązaniach wynalezionych w Związku Radzieckim przeznaczonych do planowanej wówczas stacji Pokój 2 (Mir 2). Obecnie jedyną możliwością wymiany załóg na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są statki Związek-MS (Sojuz-MS), będące kolejną wersją statków Związek (Sojuz) opracowanych w Związku Radzieckim od 1967 roku, wystrzeliwanych z kosmodromu Bajkonur postawionego przez Związek Radziecki.
Wszystko to obala mit powielany przez prawicowców twierdzących, że uspołeczniona gospodarka nie może być nowoczesna.

Dzień Kosmonautyki jest ustanowiony na pamiątkę lotu pierwszego człowieka w kosmos, Radziana płk. Jerzego Aleksewicza Gagarina. Było to zwycięstwo ludzkiej myśli. Jeszcze pokolenie wcześniej wysłanie człowieka w kosmos było fantastyką. Jedynie tacy pionierzy kosmonautyki jak Konstanty Edwardowicz Ciołkowski, rosyjski uczony polskiego pochodzenia, snuli plany wypraw międzyplanetarnych.
Ustrój socjalistyczny umożliwiał wszechstronny rozwój całego społeczeństwa i dawał szansę każdemu, kto chciał się wykazać. Oznaką tego są fakty, że pierwszym człowiekiem w kosmosie był zwykły robotnik, syn stolarza i dojarki, a pierwszy Polak w kosmosie był osobą wywodzącą się z rodziny wielodzietnej z sześciorgiem rodzeństwa, utrzymywanej samotnie przez matkę.
Ówczesny podbój kosmosu był dokonywany przez Związek Radziecki jako państwo uspołecznione, co dawało rękojmię na skorzystanie z osiągnięć podboju kosmosu przez całe społeczeństwo. Korzyści płynące z kosmonautyki, takie jak rozwój nauki, techniki czy medycyny, służyły wszystkim, a nie tylko wąskiej grupie osób.

Także współczesny rozwój kosmonautyki powinien znajdować się pod ludową kontrolą całych społeczeństw. Nie można dopuszczać do tego, by np. Ilon Riw Errolewicz Mask przywłaszczał sobie dorobek podboju kosmosu – jest to sprzeczne z interesem międzynarodowej społeczności i szkodliwe dla całej ludzkości.

Z okazji Dnia Kosmonautyki Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie urządził wystawę zdjęć przygotowaną przez Rosyjską Agencję Kosmiczną „RosKosmos”. Odbędzie się rozmowa na żywo z gen. Mirosławem Romanowiczem Hermaszewskim. Szczegóły wydarzenia: kliknij tutaj.