01 kwietnia 2021

Wsie w Polsce nazwane na cześć Związku Radzieckiego (żart)

Pomimo szalejącej dekomunizacji w Polsce wciąż znajdują się dwie jednostki osadnicze nazwane dla uczczenia Związku Radzieckiego. Całe szczęście, umknęło to uwadze policji historycznej działającej pod znakiem Instytutu Pamięci Narodowej.

Feliksówka jest częścią wsi Kędziorki, znajduje się w Obwodzie Skierniewickim. Feliksówka została nazwana na cześć Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego, Polaka biorącego udział w Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, tworzącego służby bezpieczeństwa Związku Radzieckiego, jednego z najbliższych współpracowników Włodzimierza Iljicza Lenina.


Ok. 10 km od Kędziorków-Feliksówki znajduje się wieś Moskwa w Obwodzie Miejskim Łódzkim. Została nazwana na cześć stolicy Związku Radzieckiego, Miasta-Bohatera, w którego obronie w 1941 roku walczyło blisko 3 tys. Polaków – żołnierzy Armii Radzieckiej.

W okolicy są ładne krajobrazy za sprawą Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, na którego terenie częściowo leży Moskwa.
Co warte podkreślenia, w prawie całej wsi Moskwa, w myśl lewicowych postulatów, ustanowiono strefę zamieszkania. Dzięki temu samochody mogą poruszać się z prędkością do 20 km/godz., piesi mogą poruszać się całą szerokością jezdni i mają pierwszeństwo przed samochodami, dzieci do 7 lat mogą poruszać się bez opieki dorosłych i obowiązuje zakaz postoju pojazdów poza miejscami wyznaczonymi (których w Moskwie nie wyznaczono). Niestety, pewną niedogodnością jest brak przystanku we wsi – ten znajduje się w sąsiedniej wsi w odległości ok. 1,2 km.


Cieszy, że dekomunizatorzy nie dopatrzyli się tych nazw, dzięki temu sławią one Związek Radziecki i naszego bohatera.