22 kwietnia 2021

Rocznica Urodzin Włodzimierza Iljicza Lenina

Dziś cały postępowy świat świętuje 151. Rocznicę Urodzin Włodzimierza Iljicza Lenina – bohatera, któremu zawdzięczamy Wielką Socjalistyczną Rewolucję Październikową, odzyskanie niepodległości przez Polskę, powstanie pierwszego na świecie państwa socjalistycznego i wiele zdobyczy społecznych odczuwalnych do dzisiaj. Włodzimierz Iljicz Uljanow (Lenin) urodził się 22 kwietnia 1870, zmarł 21 stycznia 1924.

W Polsce mamy tylko kilka miejsc, gdzie można by było oddać cześć wodzowi rewolucji, np.: pomnik Włodzimierza Lenina w Kozłówce (z Poronina), miejsce po pomniku Włodzimierza Lenina w Poroninie, miejsce po Pomniku Włodzimierza Iljicza Lenina w Krakowie, miejsce na pomnik Włodzimierzowi Leninowi w Warszawie. Możemy świętować w domach: wywieśmy dzisiaj flagi narodowe, radzieckie i robotnicze, zjedzmy odświętny obiad i wznieśmy przypitek.