01 maja 2019

Telewizja Centralna Związku Radzieckiego

Poniżej zarys jak wyglądały kanały Telewizji Centralnej Związku Radzieckiego (TW ZSRR), bez wdawania się zbytnio w ich historię. Przedstawiono też kanały będące ich następcą i możliwości odbioru w Polsce

Krem Nivea był polskim kremem

W okresie Polski Ludowej krem Nivea był polskim kremem, ale tylko na rynku polskim, podczas gdy za granicą marka ta należała do Niemiec Zachodnich. Sytuacja ta była nietypowa, ale bardzo korzystna dla nas. Niestety po wprowadzeniu kapitalizmu to zmarnowano.

Radio-Telefon Przewoźny

Czasami przeciwko Polsce Ludowej pada bzdurny argument, że nie było telefonów komórkowych i to rzekomo kapitalizm dał nam komórki. To oczywiście nieprawda, a dowodem na to jest rozwinięcie w Polsce Ludowej zalążka telefonii komórkowej, jaką był Radio-Telefon Przewoźny.

Star i Jelcz w Rajdzie Paryż–Dakar

Jednym z sukcesów socjalizmu w Polsce był udział w Rajdzie Paryż–Dakar. Mieliśmy wtedy własne marki samochodów ciężarowych, skutecznie konkurujące z zachodnimi markami które na udział w rajdzie przeznaczały znacznie większe pieniądze. W latach 1987-1988 udział w rajdzie brały Jelcze i Stary.

Rozważania o rozpadzie Jugosławii

Rozpad Jugosławii był kolejną wielką tragedią po rozpadzie Związku Radzieckiego. Zniszczony został socjalistyczny kraj, silny gospodarczo, jednoczący południowych Słowian, umocniona została pozycja zachodnich imperialistów. Jak do tego doszło?

Stosunek do Białorusi

Białoruś to dość ciekawy kraj. Niby nasz sąsiad, a wydaje się być tak daleko. Propaganda przedstawia ten kraj jako dyktaturę, zamordyzm i biedę, a w rzeczywistości w wielu względach jest tam dobrze i jest to normalny, cywilizowany kraj.

Moja droga do antykapitalizmu

Moją drogę do antykapitalizmu można streścić krótko, otóż na własnej skórze odczuwam zło kapitalizmu i nie podoba mi się obecny ustrój.