06 maja 2019

Przebieg obchodów Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy 2019

W całej Polsce 1 trawnia obchodzono Święto Państwowe – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Organizowane były różne pochody pierwszomajowe, zgromadzenia, uroczystości, wiece, pikniki, zabawy. W całej Polsce odbyło się 16 pochodów pierwszomajowych. Obchody były zróżnicowane. Od kilku do kilkuset osób. Miały też różny charakter, niestety część z nich było pustymi imprezami bez wyrazu lub tożsamych ze świętowaniem 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Warszawa

O 11:00 na Rondzie gen. Czarlsa de Golla i Skwerze Stanisława Wisłockiego przy pomniku Partyzantom Bojownikom o Polskę Ludową odbyły się obchody pn. „1 Maja – Demonstracja Ludzi Pracy”. W obchodach wzięło udział ponad 300 osób. Rozpoczęto odśpiewaniem „Międzynarodówki”. Było wiele czerwonych sztandarów oraz flaga Wenezueli na znak solidarności wobec prób ingerencji Stanów Zjednoczonych w tym kraju. Część osób była w żółtych kamizelkach. Pochód pierwszomajowy przeszedł przez Ulicą Warecką, gdzie złożono kwiaty pod kamieniem upamiętniającym przedwojenną siedzibę PPS i redakcję czasopisma „Robotnik”, a następnie na Plac Grzybowski. Organizatorem były Kampania Historia Czerwona, Społeczne Forum Wymiany Myśli w Warszawie, Fundacja „Naprzód”, Portal Strajk.eu, Studencki Komitet Antyfaszystowski i Uniwersytet Zaangażowany. Udział wzięły także Komunistyczna Partia Polski, Porozumienie Socjalistów, Polska Partia Socjalistyczna, Pracownicza Demokracja, Czerwony Front, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, Partia Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Unia Pracy, Partia Zieloni, Czerwone Szeregi, Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, redaktorzy portali i dzienników Władza Rad, Odrodzenie Komunizmu, Trybuna, Przegląd Socjalistyczny. Na Placu Grzybowskim pochód pierwszomajowy płynnie przeszedł na kolejne obchody, uroczystość Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy. Uroczystość odbyła się przy kamieniu upamiętniającym pierwszą na Ziemiach Polskich zbrojną demonstrację robotniczą 13 listopada 1904. Tę część obchodów zorganizowała Polska Partia Socjalistyczna.

Całkowicie osobne uroczystości odbyły się o 11:00 pn. „Piknik Europejski”, zorganizowane Sojusz Lewicy Demokratycznej pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego na Placu na Rozdrożu. Część oficjalna odbyła się o 12:00, po przybyciu uczestników z Cytadeli Warszawskiej. Później, o 12:30 część uczestników dołączyła do wspólnych obchodów.

Także osobne uroczystości o 11:00 odbyły się w Bramie Straceń Cytadeli Warszawskiej, których organizatorem było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Udział brała także Partia Zieloni, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy. O 12:30 część uczestników także dołączyła do wspólnych obchodów.

O 14:30 w Kawiarni „Kryzys” odbyła się projekcja filmu „Pięść i dynamit”.

O 18:00 w Barze „PiwPaw” Mazowiecka odbyła się Wielka Impreza Integracyjna Polskiej Lewicy Socjalistycznej organizowana przez 1maja.info. Według jednego z organizatorów było 50 osób.

Łódź

Święto Pracy w Łodzi rozpoczęło się o 13:00 pod tablicą poświęconą wybuchowi Rewolucji 1905 r. na Ulicy Rewolucji 1905 r. Następnie pochód pierwszomajowy przeszedł do Parku Staromiejskiego, gdzie odbywał się piknik. W pochodzie widoczne były czerwone sztandary. Uczestniczyło kilkaset osób. Organizatorem był Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem w składzie którego są Partia Razem, Unia Pracy i Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Uczestniczyła także Polska Partia Socjalistyczna.

Osobne obchody odbyły się o 10:00 pod Pomnikiem Leona Schillera na Pasażu Leona Szillera, pod nazwą „Godna Płaca, Lepsza Edukacja”. Odegrano „Międzynarodówkę”. Pochód pierwszomajowy przeszedł na Stary Rynek, gdzie odbył się Piknik Europejski. Uczestniczyło ok. 200 osób. Część uczestników przyniosła z sobą książki na znak solidarności ze strajkującymi w kwietniu nauczycielami. W pochodzie brała udział orkiestra Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łodzi. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Wrocław

Obchody odbywały się jako demonstracja pn. Dzień Walki Pracowniczej. Demonstracja odbyła się na Placu 1 Maja (ob. Plac Jana Pawła II) przy Studni Walki i Zwycięstwa. Pochód pierwszomajowy przeszedł ulicami. Wśród przemówień były przeciwko Polsce Ludowej. Pochód zakończył się pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Powstania 1863, studentów Uniwersytetu Wrocławskiego na Placu Uniwersyteckim. Uczestniczyło ok. 100 osób. Widoczne były sztandary czarne i czarno-czerwone. Organizatorami byli  Federacja Anarchistyczna we Wrocławiu i Związek Syndykalistów Polskich. Udział wzięła też Inicjatywa 8 Marca. Po demonstracji odbyło się spotkanie w Browarze „Sabotaż”, gdzie zapewniono bezpłatny obiad i obejrzano debatę „Kapitalizm vs Marksizm / Żiżek vs Peterson”.

Osobna uroczystość odbyła się na Starym Cmentarzu Żydowskim, gdzie złożono kwiaty na grobie Ferdinanda Lassala. Organizatorem była Wiosna Roberta Biedronia.

Szczecin

Pochód pierwszomajowy Międzynarodowego Święta Pracy przeszedł krótką drogę z Placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II pod Pomnik Czynu Polaków w Parku im. Jana Kasprowicza. Podczas pochodu grana była pieśń „Ukochany kraj”. Odbyła się uroczystość, na której zakończenie ośpiewano „Międzynarodówkę”. W pochodzie był czerwony sztandar oraz flaga biało-czerwona z sierpem i młotem na zwieńczeniu drzewca. Uczestniczyło ok. 100 osób. Następnie w pobliskim lokalu podczas Pikniku Europejskiego rozdawano bezpłatnie zupę grochową i lody. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Kielce

Pochód pierwszomajowy rozpoczął się spod pomnika Henryka Sienkiewicza i przeszedł do Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica, gdzie odbyła się część piknikowa. W pochodzie brała udział Gminno-Szkolna Orkiestra Dęta „Sitkówka-Nowiny” w Osiedlu Nowiny. Widoczne były czerwone goździki. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Uczestniczyła też Wiosna Roberta Biedronia, Partia Razem i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Osobne obchody odbyły się na Skwerze Stefana Żeromskiego przy tablicy upamiętniającej powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Państwowej Komunikacji Samochodowej. Następnie odbyła się XIV Pielgrzymka Święta Pracy do Kościoła św. Józefa Robotnika. Organizatorem był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, uczestniczyło też Prawo i Sprawiedliwość.

Poznań

Obchody 1 Maja odbyły się na Placu Wolności. Uczestniczyło kilkanaście osób. Organizatorem była Partia Razem, uczestniczyła również Unia Pracy.

Osobne obchody pod Pomnikiem Ofiar Czerwca 1956 „Jedność” na Placu Adama Mickiewicza zorganizował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Poznań, Czołowo, Śrem

Osobne obchody Święta Pracy w Poznaniu odbyły się także pod Tablicą Pierwszego Pochodu Pierwszomajowego na Placu Bernardyńskim, pod Pomnikiem Ofiar Czerwca 1956 „Jedność” na Placu Adama Mickiewicza i pod Tablicą Poległych Kolejarzy na Alei Niepodległości. Następnie udano się do Czołowa pod pomnik Marcina Kasprzaka, gdzie obecni byli także motocykliści. Na koniec udano się do Śremu, gdzie odbywał się piknik miejski oraz spotkanie w Kurkowym Bractwie Strzeleckim. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Gdańsk

Pochód pierwszomajowy rozpoczął się pod pomnikiem króla Jana III na Ulicy Targ Drzewny i przeszedł pod pomnik „Tym, co za polskość Gdańska” na Ulicy Podwale Staromiejskie, gdzie złożono kwiaty. Na zakończenie odśpiewano „Międzynarodówkę”. Uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Organizatorem było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, udział brali też Lepszy Gdańsk, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska Partia Socjalistyczna, Partia Razem, Ogólnopolski Związek Zawodowy „Inicjatywa Pracownicza” i Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej.

Bydgoszcz

Obchody odbyły się na Placu Wolności pod Pomnikiem Wdzięczności Żołnierzom Armii Czerwonej, gdzie była manifestacja. Widoczne były tęczowe flagi. Rozdawano bezpłatnie wojskową zupę grochową. Organizatorami byli Partia Zieloni, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Sojusz Lewicy Demokratycznej, udział brali Partia Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Inicjatywa Polska i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Opole

Obchody odbyły się pod pomnikiem Bojownikom o Wolność Śląska Opolskiego na Ulicy Krakowskiej, po czym nastąpił piknik rodzinny obok na Placu Wolności, podczas którego udzielano m.in. porad prawnych przez Państwową Inspekcję Pracy i Wojewódzki Urząd Pracy. Organizatorem było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, uczestniczył Sojusz Lewicy Demokratycznej i prezydent miasta.

Lublin, Serniki-Kolonia

Obchody rozpoczęto od złożenia kwiatów na Cmentarzu Wojskowo-Komunalnym przy Ulicy Białej pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza i na grobie gen. Pawła Dąbka oraz na Cmentarzu Katolickim przy Ulicy Lipowej na grobach ks. Piotra Ściegiennego, Władysława Kunickiego i Heleny Grudzińskiej. Następnie w miejscowości Serniki-Kolonia złożono kwiaty pod pomnikiem ku pamięci  ZMW-owców wracających z pochodu pierwszomajowego zamordowanych w 1947 roku przez Żołnierzy Wyklętych oraz na ich wspólnym grobie na Cmentarzu Parafialnym. Następnie z powrotem w Lublinie odbyła się uroczystość i wiec pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim. Organizatorem byli Sojusz Lewicy Demokratycznej i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, brała udział Polska Partia Socjalistyczna.

Kraków

Uroczystość pn. Obchody 1 Maja pod hasłem „Polska potrzebuje wyższych płac!” odbyła się pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa na Ulicy Wiślicko (ob. Al. Ignacego Daszyńskiego). Wystąpił Krakowski Chór Rewolucyjny. Widoczne były czerwone sztandary. Organizatorem było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, brali udział Sojusz Lewicy Demokratycznej, Partia Razem, Wiosna Roberta Biedronia, Unia Pracy, Alternatywa Socjalistyczna, Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w Krakowie, Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga i Centrum im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie.

Sosnowiec

Obchody odbyły pod tablicą upamiętniającą strajk w 1933 roku w b. Kopalni Węgla Kamiennego „Porąbka-Klimontów” przy Ulicy XXX-lecia PRL (ob. Ul. mjra Henryka Hubala-Dobrzańskiego), a potem pod tablicą upamiętniającą Rewolucję 1905 r. w b. Hucie im. Mariana Buczka przy Ulicy Stanisława Staszica. Następnie odbył się pochód pierwszomajowy pod hasłem „Wolność, Praca, Godność”, który przeszedł spod Urzędu Miejskiego na Alei Zwycięstwa pod pomnik „Wolność, Praca, Godność” w miejscu po zburzonym Pomniku Czynu Rewolucyjnego w Parku Sieleckim, czyli drogą zgodną z najlepszymi tradycjami. W pochodzie uczestniczyło kilkaset osób, w tym górnicy, Zespół Regionalny „Klimontowianki”, Koło Gospodyń Wiejskich Porąbka i orkiestra mundurowa. Po uroczystości pod pomnikiem odbył się piknik w parku. Zgromadzenie zostało zarejestrowane jako zgromadzenie cykliczne. W międzyczasie na Zbiorniku Wygoda odbyły się XXX Spławikowe Zawody Wędkarskie z okazji 1 Maja. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej, uczestniczyło Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Adam Edwardowicz Gierek.

Włocławek

Uroczystości Święta Ludzi Pracy rozpoczęły się od zgodnie z najlepszą tradycją od pomnika „Ludziom Pracy”. Następnie pochód pierwszomajowy przeszedł pod Pomnik Wdzięcznościna Placu Wolności. W pochodzie szła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach z mażoretkami. Zagrana została „Międzynarodówka”, widoczny były czerwone sztandary. Następnie odbył się piknik w Pałacu Bursztynowym. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej, udział wziął Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Konin

Odbył się pochód pierwszomajowy, który przeszedł sprzed Hotelu „Konin” przez Aleje 1 Maja pod Obiekt Rekreacyjno-Sportowy „Rondo”. W pochodzie brały udział mażoretki z Orkiestry Dętej „Quantum” Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale oraz orkiestra z Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”. Odśpiewano „Międzynarodówkę”. Organizatorem był Komitet Obchodów Święta Pracy, udział brali Sojusz Lewicy Demokratycznej i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Toruń

Uroczystość Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy odbyła się w miejscu po zdekomunizowanej tablicy poświęconej Julianowi Nowickiemu na Alei Solidarności. Zawieszono tablicę tymczasową. Organizatorem był Komitet Obchodów 1 Maja w składzie którego byli m.in. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Udział brali Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Płock

Obchody odbyły się pod pomnikiem Władysława Broniewskiego na Placu Obrońców Warszawy, skąd pochód pierwszomajowy przeszedł na Plac Stary Rynek, gdzie odbywał się piknik rodzinny. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Kwidzyn

Uroczystość odbyła się pod pomnikiem marsz. Józefa Piłsudskiego na Ulicy Pocztowej (ob. Ul. Józefa Piłsudskiego). Wypuszczono gołębia na znak pokoju. Oprawę muzyczną zapewniały Zespół „Marezianki” z Marezy i Folklorystyczny Zespół Pieśni „Powiślanki”. Organizatorem było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, udział brał także Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Koszalin

Uroczystość odbyła pod Pomnikiem Pionierów Koszalina „Byliśmy – Jesteśmy – Będziemy” na Skwerze Pionierów Koszalina. Po uroczystości ruszyła wycieczka autobusem Ikarus. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej. Udział brał Polski Związek Działkowców.

Nowogard

Uroczystość Międzynarodowego Święta Pracy odbyła się pod Pomnikiem Braterstwa Broni. Wzięli udział przedstawiciele organizacji społecznych i szkół ze sztandarami. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej. Udział wzięli przedstawiciele władz miejscowych.

Rzeszów

Pochód pierwszomajowy rozpoczął się uroczystością pod Pomnikiem Wdzięczności Armii Radzieckiej na Placu Zwycięstwa (ob. Plac Ofiar Getta). Trwa spór o ten pomnik. Następnie pochód pierwszomajowy przeszedł pod Pomnik Walk Rewolucyjnych na Alei 22 Lipca (ob. Aleja Łukasza Cieplińskiego). W pochodzie szła orkiestra kolejowa. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej. Uczestniczyli weterani pracy, weterani, emeryci i renciści Wojska Polskiego i Policji, prezydent miasta.

Gorlice

Pochód pierwszomajowy rozpoczął się pod Domem Nauczyciela na Ulicy Walerego Wróblewskiego i przeszedł pod Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego  przy Ulicy Legionów. W pochodzie szły m.in. poczty sztandarowe szkół i instytucji oraz osoby mundurowe. Obchody Święta Pracy zorganizowały władze miasta, w pochodzie uczestniczył burmistrz.

Ostrowiec Świętokrzyski

Pochód pierwszomajowy rozpoczął się pod Pomnikiem Upamiętniający Nadanie Miastu Ostrowiec Świętokrzyski Orderu Krzyża Grunwaldu II Klasy w Parku Miejskim im. marsz. Józefa Piłsudskiego. Pochód doszedł do Miejsca Pamięci Narodowej na Ulicy Rynek, w miejscu po byłym Pomniku Wdzięczności. Odśpiewano „Międzynarodówkę”. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej, udział brali Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz związki zawodowe ze Zjednoczonych Zakładów Przemysłu Odzieżowego „Wólczanka” i Huty „Ostrowiec” im. Marcelego Nowotki.

Zduńska Wola, Krobanów

Manifestacja odbyła się pod pomnikiem Poległym w Walce o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne na Alei Feliksa Rajczaka. Pochodu pierwszomajowego nie było po raz pierwszy. Następnie w miejscowości Krobanów odbyła się majówka. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Radomsko

Festyn Pierwszomajowy z okazji Święta Pracy odbył się na Placu 3 Maja. Odbył się pokaz i parada motocykli i zabytkowych pojazdów. Rozdawano wojskową zupę grochową. Następnie na strzelnicy Ligi Obrony Kraju odbył się turniej strzelecki o Puchar Święta Pracy. Organizatorem wydarzeń był Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Zgierz

Odbył się Wiec Pierwszomajowy przy Słupie Pamięci na Pasażu Solidarności. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej i Liga Polskich Rodzin.

Turek

Wiec pierwszomajowy odbył się pod hasłem „Walczymy o godne warunki pracy oraz godne płace i emerytury” pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu na Ulicy Kolska Szosa. Udział brali m.in. górnicy z okolicznych kopalń węgla brunatnego ze sztandarami. Wypuszczono gołębie na znak pokoju. Po uroczystości rozdawano Parówki 1-Majowe  w okolicznym Pubie „Pod Papugami”. Organizatorem byli Sojusz Lewicy Demokratycznej i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Jaworzno

Uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Poległych za Wolność i Lud przy Ulicy Krakowskiej. Następnie uroczystości przeniosły się w miejsce po zdekomunizowanym Pomniku Gwardzistów przy Ulicy Tomasza Baranowskiego (ob. Ulicy Abstorskich). Następnie oddano cześć pod Pomnikiem Ofiar Strajku przy Ulicy Krakowskiej. Na koniec jednemu z działaczy wręczono odznaczenie „Zasłużony dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej”. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Pabianice

Wiec pierwszomajowy odbył się pod Pomnikiem Bojowników o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne na Placu Stary Rynek. Pomnik przeznaczony jest do rozbiórki. Odśpiewano „Międzynarodówkę”. Odbył się także rajd rowerowy. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej. Udział wziął Komitet Obrony Demokracji.

Zawiercie

Obchody odbyły się tablicą upamiętniającą Stulecie Polskiego Ruchu Robotniczego na Ulicy Leśnej. Obecna była orkiestra mundurowa i poczet sztandarowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pochód pierwszomajowy nie odbył się z powodu małej liczby uczestników. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej. Uczestniczyli przedstawiciele miejscowych władz i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Katowice

W pochodzie pierwszomajowym uczestniczyli bezdomni i potrzebujący pomocy. Pochód szedł pod hasłami walki z bezdomnością, głodem, ubóstwem i wykluczeniem. Przeszedł spod Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego na Ulicy Jagiellońskiej na Rynek i z powrotem. Uczestniczyło około 150 osób. Organizatorem było Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne. Uczestniczyła Niemiecka Wspólnota i Partia Zieloni. Uczestniczyła także Platforma Obywatelska i .Nowoczesna, na co odpowiedzią ze strony uczestników było krzyknięcie: „Oddajcie nam mieszkania, które nam zabraliście”.

Osobne obchody odbyły się pod Pomnikiem Powstańców Śląskich przy Ulicy Zamkowej (ob. Aleja Wojciecha Korfantego). Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Zielona Góra

Uroczystość odbyła pod Pomnikiem Braterstwa Broni na Placu Bohaterów. Odśpiewano „Międzynarodówkę”, widoczne były czerwone goździki. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej, udział brali Związek Nauczycielstwa Polskiego, .Nowoczesna i Komitet Obrony Demokracji.

Trzebinia

Uroczystość odbyła się pod pomnikiem „Trzebińskich bohaterów wojen, bitew i walk na różnych frontach oraz ofiar represji systemów totalitarnych” na Rynku. Udział brała Miejska Orkiestra Dęta. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Ciechanów

Wiec z okazji Święta Pracy 1 Maja odbył się pod Pomnikiem Walki-Męczeństwa-Zwycięstwa przy Ulicy Tatarskiej. W uroczystości brała udział Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej. Odegrano „Międzynarodówkę”. Widoczne były koszulki z wizerunkiem Ernesta Che Guevary. Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej, udział wzięli Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji, władze miejscowe.

Żywiec

Obchody odbyły się na Rynku, gdzie odbył się wiec. Brała udział Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwałdku i Żywiecki Chór „Akord”. Następnie odbyła się uroczystość pod tablicą upamiętniającą zastrzelonych robotników przez Policję sanacyjną w 1932 roku na Ulicy Wyszomieszczańskiej (ob. Ulica Komorowskich). Organizatorem był Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Olsztyn

Odbyło się spotkanie i konferencja prasowa przy Plaży Miejskiej na Ulicy Kapitańskiej. Organizatorem była Partia Razem.
Osobna konferencja prasowa odbyła się przy Pomniku Wolności Ojczyzny na Placu Solidarności. Organizatorem była Wiosna Roberta Biedronia.

Tarnowskie Góry

Z okazji Święta Pracy zorganizowano piknik na Ulicy Maszynowej na terenie Zabytkowej Kopalni Srebra. Organizatorem było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Osobne obchody odbyły się na Ulicy Rynek, gdzie odbyła się manifestacja.

Borne Sulinowo

Pochód pierwszomajowy przeszedł spod Centrum Kultury i Rekreacji główną ulicą miasta Aleją Niepodległości do Galerii „PRL”. Młodzież szła z hasłem „Młodzież przyszłością Bornego Sulinowa”. Transparentem upamiętniono Przodowników Pracy PRL. Pochód był „apolityczny”. Udział wzięli Stowarzyszenie „Stacja Kultura”, Akrobatyczny Ludowy Klub Sportowy, Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Trzeźwiościowe „Pierwszy Krok”. Przejechały pojazdy z Muzeum Militarnej Historii, straży pożarnej i inne pojazdy. Po pochodzie odbył się Festyn Rodzinny.

Łapy, Hodyszewo

Odbyła się Piesza Pielgrzymka Ludzi Świata Pracy Miasta Łapy z Kościoła pw. Świętego Krzyża w Łapach do Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie jako wspomnienie św. Józefa, patrona ludzi pracy. Organizatorem był Kościół Katolicki.

Kalisz

Odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników i Pracodawców do św. Józefa, której celem było Sanktuarium św. Józefa. Na koniec uroczystości udano się pod pomnik Jana Pawła II na Placu św. Józefa. Organizatorem był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, udział brali Prawo i Sprawiedliwość i Agrounia.

Pozostałe miasta

Organizatorem poniższych obchodów był zazwyczaj Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nie wszystkie wydarzenia zostały potwierdzone.

Bielawa: piknik rekreacyjno-sportowy pod nazwą „20 lat majówki z SLD” nad Jeziorem Bielawskim.
Bielsk Podlaski: piknik na ogródkach działkowych (?).
Bielsko-Biała: uroczystość pod tablicą upamiętniającą strajk w 1936 roku przy Ulicy Róży Luksemburg (ob. Ulica Michała Grażyńskiego).
Brzesko: uroczystość pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza przy Ulicy Tadeusza Kościuszki.
Bystra koło Bielska-Białej: uroczystość pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego przy Ulicy Juliana Fałata.
Cieszyn: uroczystość nad grobem Tadeusza Regera na Cmentarzu Centralnym.
Chełm Lubelski: uroczystość pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę na Rynku (ob. Plac dr. Edwarda Łuczkowskiego).
Chrzanów: uroczystości pod Pomnikiem Zwycięstwa i Wolności na Placu 1000-lecia.
Częstochowa: uroczystość pod Pomnikiem Poległym w Obronie Ojczyzny na Placu Pamięci Narodowej.
Elbląg: uroczystość pod Pomnikiem Odrodzenia na Placu Czerwonym (ob. Plac Konstytucji).
Giżycko: uroczystość pod Pomnikiem Bojownikom o Polskość Ziemi Mazurskiej na Rynku (ob. Plac Grunwaldzki).
Gorzów Wielkopolski: uroczystość pod Pomnikiem Braterstwa Broni na Placu Grunwaldzkim.
Gostynin: uroczystość pod Pomnikiem Walki i Zwycięstwa przy Ulicy Polnej.
Grójec: uroczystość pod pomnikiem Bohaterów Poległych o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne na Rynku (ob. Plac Wolności).
Iława: uroczystość pod pomnikiem „Zjednoczonej Młodzieży Polskiej na chwałę”.
Inowrocław: uroczystość pod Pomnikiem Obrońców Inowrocławia na Skwerze Obrońców Inowrocławia.
Leszno: piknik rodzinny przy Kręgielni Klubu Sportowego „Polonia 1912” Leszno przy Ulicy Strzeleckiej.
Lipno: uroczystość pod Pomnikiem Wyzwolenia Miasta Lipno na Rynku (ob. Plac Jana Dekerta).
Międzyrzecz: uroczystość pod Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego na Ulicy Stanisława Staszica.
Mogilno: uroczystość tablicą upamiętniającą Jana Pawła II i obok pod Pomnikiem Bohaterów Walk o Polskość i Wolność Ziemi Mogileńskiej, na Ulicy Rynek.
Myszków: uroczystość pod pomnikiem „Poległym za Ziemię Myszkowską” przy Ulicy Kazimierza Pułaskiego.
Nakło nad Notecią: uroczystość pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa na Rynku.
Nowy Sącz: uroczystość nad tablicą upamiętniającą dra Józefa Oleksego na Cmentarzu Komunalnym, następnie piknik na stadionie Klubu Sportowego „Przetakówka”.
Olkusz: uroczystość pod Pomnikiem Ofiar Wojny („Poległym za Ojczyznę i pomordowanym przez faszystów 1939-1945”) w Parku Miejskim Starego Miasta im. gen. Stefana Buchowieckiego.
Opoczno: uroczystość pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza na Placu Zamkowym.
Ostrołęka: uroczystość pod pomnikiem „Mieszkańcom Ziemi Ostrołęckiej poległym za wolność Ojczyzny” przy Ulicy Mariana Jaworskiego (ob. Ulica gen. Józefa Hallera).
Oświęcim: uroczystość przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Tadeusza Kościuszki.
Piła: uroczystość przy Pomniku Kolejarzy – Pionierów Miasta Piły przy Ulicy Staromiejskiej.
Poddębice: uroczystość pod tablicą upamiętniającą bohaterów poległych w walkach o wolność i niepodległość Ojczyzny na Placu Tadeusza Kościuszki.
Podgaje: uroczystość pod pomnikiem spalonych żywcem żołnierzy Wojska Polskiego w 1945 roku przy Ulicy Pamięci Narodowej.
Piotrków Trybunalski: uroczystość pod tablicą upamiętniającą Kazimierza Szmidta na Ulicy Kaliskiej (ob. Ulica Juliusza Słowackiego).
Płońsk: uroczystość pod pomnikiem pomordowanych w 1945 roku przy Ulicy Orzechowej.
Ruda Śląska: uroczystość pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na Plantach im. ks. Antoniego Gutsfelda.
Sanok: spotkanie w barze przy Ulicy Aleksandra Rybickiego.
Siedlce: uroczystość pod tablicą upamiętniającą poległych nauczycieli na Muzeum Regionalnym przy Ulicy Józefa Piłsudskiego, pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki na Skwerze Tadeusza Kościuszki i pod pomnikiem „W hołdzie nauczycielom” na Placu Tysiąclecia.
Sieradz: uroczystość pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę na Ulicy Kaliskiej (ob. Ulica Tadeusza Kościuszki).
Sulechów: uroczystość pod Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego na Placu Karola Świerczewskiego (ob. Plac bpa Wilhelma Pluty).
Suwałki: uroczystość pod Pomnikiem Straceń przy Ulicy Sejneńskiej.
Świdnica: uroczystość pod Pomnikiem Zwycięstwa na Placu Grunwaldzkim.
Świebodzin: uroczystość pod Pomnikiem Niepodległości w Parku Fryderyka Szopena.
Tarnów: uroczystość pod tablicą upamiętniającą poległych robotników w 1923 roku na Ulicy Zdrojowej (ob. Ulica Eljasza Goldhammera) i na ich grobie na Cmentarzu Starym.
Tomaszów Mazowiecki: uroczystość pod tablicą upamiętniającą zmagania rewolucyjne 1905-1907 na Ulicy Norberta Barlickiego.
Ustroń: uroczystość pod Pomnikiem Ofiar Walki i Męczeństwa na Rynku.
Wielgie koło Lipna: uroczystość pod pomnikiem „Ku czci bohaterom poległym i pomordowanym w walce z zaborcą” przy Ulicy Starowiejskiej.
Września: uroczystość pod Pomnikiem Dzieci Wrzesińskich przy Ulicy Harcerskiej.
Zamość: uroczystość pod b. tablicą upamiętniającą miejsce urodzenia Róży Luksemburg przy Ulicy Stanisława Staszica.
Żagań: uroczystość pod pomnikiem gen. Stanisława Maczka przy Ulicy Żarskiej.
Żory: uroczystość pod pomnikiem „Pamięci walczących o wolną Polskę” przy Ulicy Garncarskiej.
Żyrardów: uroczystość pod Pomnikiem Prządki przy Ulicy Nowy Świat.