23 maja 2019

Do Parlamentu Europejskiego głosujmy przeciwko wszystkim

26 trawnia 2019 odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Lewica Narodowa zachęca do spełnienia obywatelskiego obowiązku jakim jest udział w wyborach i wzywa do głosowania przeciwko wszystkim.

Unia Europejska ze swojej istoty jest tworem kapitalistycznym, służącym do rozszerzania wpływów zachodnich kapitalistów kosztem gospodarek państw słabiej rozwiniętych, robiąc to poprzez znoszenie barier w wolnym rynku i w wolnym przepływie kapitałów. Nie jest możliwe przekształcenie Unii Europejskiej, a postulaty socjalne wysnuwane na łamach Parlamentu Europejskiego są tylko przykrywką do rzeczywistego sensu istnienia Unii Europejskiej.
Czytaj więcej: Przeciwko Unii Europejskiej.

Kolejnym powodem dla którego wzywamy do głosowania przeciwko wszystkim jest brak sensownych lewicowych stronnictw na które można by było oddać głos.
Sojusz Lewicy Demokratycznej już od dawna lewicowy jest wyłącznie z nazwy, w tym roku wszedł w koalicję wyborczą z jawnymi liberałami.
Wiosna Roberta Biedronia, na którą do głosowania skłania się część lewicy w Polsce, jest stronnictwem liberalnym gospodarczo, a do naiwnie euroentuzjastycznym.
No i wreszcie Lewica Razem, która bynajmniej nie jest przeciwko kapitalizmowi, a socjalne postulaty wysuwane przez działaczy tego komitetu, którym i tak tylko pudrują kapitalizm, nie są możliwe do urzeczywistnienia w Unii Europejskiej.
Żadne z ubiegających się lewicowych stronnictw nie postuluje nic sensownego, a krasomówstwo działaczy jest próżniacze i bez wyrazu. Żadne z ubiegających się lewicowych stronnictw nie jest wiarygodne. Wreszcie żadne z ubiegających się lewicowych stronnictw nie jest przeciwko Unii Europejskiej, co przecież powinno być podstawą odrzucenia kapitalizmu i rozpoczęcia uspołeczniania gospodarki i imię sprawiedliwości społecznej.
Pamiętajmy też, że głosując wyraża się poparcie, a nie sprzeciw wobec innego stronnictwa. Nie można więc głosować na stronnictwa lewicowe jako wyraz sprzeciwu wobec prawicy, bo nic to nie zmienia.

Wobec braku możliwości sensownego głosowania na któreś ze stronnictw pozostaje głosowanie przeciwko wszystkim.

Jak głosować przeciwko wszystkim?

Obecne zasady głosowania nie dają prawnej możliwości głosowania przeciwko wszystkim, dlatego jedyną możliwość jaką mamy to oddanie głosu przeciwko wszystkim w kształcie głosu nieważnego. Najlepiej jest zaznaczyć krzyżyki we wszystkich kratkach – brak krzyżyka we wszystkich kratkach także powoduje nieważność głosu, ale ułatwia fałszerstwa wyborcze. Dodatkowo na górze najlepiej jasno napisać „Głos przeciwko wszystkim”.

Jest to lepszy sposób wyrażenia sprzeciwu niż całkowity brak udziału w wyborach. Brak udziału w wyborach nie określa jasno naszego stosunku do wyborów, bo nie wskazuje jasno naszych postaw. Równie dobrze może oznaczać lekceważący stosunek do obowiązków obywatelskich, lenistwo, brak czasu lub inne przyczyny. Niski odsetek biorących udział w wyborach wcale nie umniejsza znaczeniu wyborów i niczego nie zmienia.

Głos przeciwko wszystkim jasno wskazuje naszą postawę. Obecnie takich głosów jest niewiele, stąd też nie są wyróżniane spośród wszystkich głosów nieważnych. Gdyby takich głosów byłoby więcej, byłby ich znaczący odsetek, to przyczyny nieważności byłyby zbadane.